Transport

L’efecte BlaBlaCar no s’enlaira a Espanya

La plataforma col·laborativa BlaBlaCar està present a més de 20 països i compta amb més de 30 milions d’usuaris, però a Espanya no troba el marc legal suficient per a desenvolupar-se. A la Comunitat de Madrid ja li han posat l’ull amb l’amenaça d’un expedient sancionador per oferir servei de transport públic de viatgers sense disposar del permís corresponent.

BlaBlaCar ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea per aquestes sancions administratives. Considera que són contràries al dret de la UE pel que fa a les directives de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

L’empresa es defensa, com d’altres multinacionals que es dediquen al negoci col·laboratiu, amb l’argument que la seva activitat és la d’oferir la plataforma d’intermediació entre privats. Manifesta que els usuaris no tenen ànim de lucre en la seva activitat, ja que només comparteixen despeses i no obtenen beneficis. I aquesta és, segons BlaBlaCar, la realitat a tots els països en els que hi opera.

Però la Conselleria de Transport madrilenya te clar que els conductors cobren per quilòmetre a un import que excedeix allò que es considera compartir despeses entre diferents viatgers i, per tant, realitzen un transport públic i no col·laboratiu.

L’empresa, nascuda a França, està implantada a mig món i, segons manifesta, “sempre ha complert escrupolosament amb la llei vigent a tots els països en els que hi opera”. Espanya, on hi porta operant més de sis anys, és l’únic país on ha rebut una denúncia per llur activitat.

Actua com un sistema de transport complementari al taxi o a l’autobús, però sempre com a intermediaris de l’oferta i la demanda. A Alemanya està molt estesa la fórmula de compartir cotxe i fins i fins i tot existeixen polítiques públiques que ho fomenten. En el cas de BlaBlaCar a la Índia, manté un acord amb la companyia de ferrocarrils per a transportar aquells viatgers que no poden utilitzar el servei de trens per connexió i, a França, la companyia estatal ferroviària SNCF ha posat en marxa un servei propi de cotxe compartit.

L’associació de consumidors Facua és partidària de sancionar a BlaBlaCar perquè la considera una empresa de transport que cobra per a obtenir un benefici econòmic per un servei de mobilitat. Mentrestant, l’organització de consumidors OCU defensa l’activitat de la companyia i opina que l’Administració no compren les necessitats i beneficis socials que aporta el nou consum col·laboratiu.

Un altre actor afectat per l’activitat de BlaBlaCar són les empreses de rent-à-car. Tal i com va publicar Comunicatur al mes de març, les fórmules car sharing suposen una amenaça per a les companyies de lloguer de vehicles i els professionals del taxi.

Articles relacionats

Back to top button