superior

EmpresesEstudisReportatges

La precarietat laboral arriba de la mà de l’economia col·laborativa

Els treballadors de l’economia de plataforma col·laborativa com Airbnb o Uber, que actuen sota la demanda que realitzen aquestes aplicacions, es troben en un llimb laboral, una fórmula atípica que precaritza el mercat d’ocupació i elimina drets socials.

Aquests tipus de treballs han crescut de manera exponencial. L’OIT (Organització Internacional del Treball) qualifica aquests llocs de treball d’’atípics’ i adverteix del problema social que suposa convertir aquest tipus d’ocupació en una pràctica comuna.

El considera atípic perquè no inclou la relació laboral habitual de contracte indefinit o a temps parcial o de relació subordinada entre empleat i ocupador. Per a la majoria dels nous treballadors de l’economia col·laborativa aquesta situació és de total inseguretat. Els treballadors de modalitats atípiques cobren menys que els permanents per realitzar tasques similars, segons l’OIT.

A l’empara de les noves tecnologies s’han activat noves oportunitats de negoci. La proliferació d’aquesta activitat vinculada al món digital en molts casos és competència directa dels operadors tradicionals i demés amb menors costos. El sector turístic és un clar exemple. Hi ha una desigualtat normativa empresarial entre els dos àmbits -el tradicional i el digital-. I en el camp laboral, l’estatus legal dels treballadors de l’economia col·laborativa és poc clar. Es troben en un mercat de treball confús que genera falta de protecció social, baixa remuneració i difícil conciliació de la vida familiar.

A la UE, el 2015 els ingressos bruts procedents de plataformes col·laboratives es va estimar en 28 mil milions d’€, gairebé el doble que el 2014. Així el negoci existeix però alguns paguen les conseqüències: els micro treballadors i les empreses tradicionals. Les plataformes en línia retenen un percentatge en concepte de comissió i adduint a una activitat simple intermediari destrueix les relacions laborals i empresarials entre treballador, ocupador i client.

L’estudi de l’OIT conclou que tot i que és cert que a curt termini aquestes formes d’ocupació disminueixen costos i aporten flexibilitat, a llarg termini els inconvenients superen aquests beneficis. Les conseqüències en el mercat de treball es manifesten en volatilitat de l’ocupació, que al seu torn incideix en l’estabilitat econòmica dels països.

Com va avançar Comunicatur el passat mes de novembre, el Parlament Europeu rebrà un informe de l’eurodiputat italià Nicola Danti perquè la Unió Europea posi les bases del marc normatiu que tracti per igual a les empreses tradicionals i a les col·laboratives. L’objectiu és que comparteixin obligacions a l’hora de pagar impostos, complir amb normes de salut, seguretat i del camp laboral.

Articles relacionats

Back to top button