superior

Destinacions

El turisme a la província de Barcelona, a bon ritme

L’any 2009, vuit milions de persones van visitar la província de Barcelona. D’aquests, més de 5 milions van ser turistes estrangers que van generar més de 14 milions de pernoctacions en hotels de la zona. A aquestes xifres, cal afegir la bona marxa del turisme a la ciutat de Barcelona durant els primers mesos de 2010 i que, malgrat la complexa situació, va créixer un 11,73% en relació amb l’any passat, segons Turisme de Barcelona.

Segons l’informe d’ocupació turística elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, excloent el Barcelonès, el Maresme és la comarca amb més viatgers allotjats en establiments hotelers encara que baixa en nombre de pernoctacions, respecte a l’any anterior. El Baix Llobregat és la comarca amb més creixement tant en viatgers com en pernoctacions.

Pel que fa al tipus d’allotjament, durant l’estiu de l’any passat, la mitjana d’ocupació en els hotels de la província va ser d’un 52,6%, amb un 82,74% al Maresme i un 32,19% a l’Alt Penedès. Els càmpings van obtenir una ocupació del 65%, amb un màxim del 80% a la marca turística Costa del Garraf (Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès). Pel que fa als establiments rurals han registrat una ocupació mitjana del 60%, amb un 68% a l’Alt Penedès i un 48% a Osona (Catalunya Central).

Barcelona ciutat

A la ciutat de Barcelona, el turisme de reunions i el turisme de creuers han esdevingut dos productes clau en la reactivació de l’activitat turística en els tres primers mesos de l’any 2010. El turisme intern espanyol continua com a primre emissor i ha crescut dos punts fins el 34,7%; el segon, Itàlia, va reduir el seu pes al 8,4%; i el tercer, Regne Unit, s’ha quedat en el 7,3%, com França. La despesa internacional amb targeta de crèdit va pujar un 16,31% durant el primer trimestre de l’any.

Back to top button