superior

abajo

AAVV i TTOO

Barcelona pot tenir dos organismes turístics públicoprivats

El primer tinent alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat la intenció de crear un fons públic-privat destinat a canviar el model turístic de la ciutat.

Aquest fons sembla que entraria en competència amb el Consorci, també públic-privat, Turisme de Barcelona. Collboni vol trobar un espai de “complicitat dels agents turístics de la ciutat i el país per establir actuacions concretes per al turisme sostenible i de qualitat orientades a potenciar l’oferta turística i cultural de la ciutat i crear nous imaginaris”. La qüestió és si aquest objectiu no es pot donar en el marc de Turisme de Barcelona, on coexisteixen representants del sector privat com hotelers o la Cambra de Comerç i el propi consistori.

L’Ajuntament controla el Consorci però la creació d’un fons paral•lel amb diners també privats possiblement comportarà la creació d’algun nou òrgan de control o coordinació de les accions d’aquest pressupost. Recentment el Plenari de l’Ajuntament va aprovar per una amplíssima majoria sol·licitar un increment sobre l’impost turístic que es recapta a la capital catalana. En cas de tirar endavant aquesta mesura els ingressos de l’ajuntament per aquest impost es multiplicaria per tres o per quatre. Uns diners que podrien anar a Turisme de Barcelona, o no, potser al nou fons anunciat per Collboni.

Després de les eleccions municipals la direcció de l’àmbit del turisme a l’Ajuntament ha estat remodelada i els seus nous responsables tenen un perfil molt potent. Destaquen el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i el nou director Operatiu de Turisme, Xavier Suñol.

Un recàrrec a l’impost turístic de Barcelona

Les candidatures a l’ajuntament de Barcelona sí parlen de turisme

El Consell Turisme i Ciutat de Barcelona segueix embolicat

Articles relacionats

Back to top button