superior

Destinacions

Tortosa, ciutat del Renaixement

900.000 euros per promoure Tortosa com a destinació de turisme cultural. Aquesta és la quantitat que invertiran, fins al 2012, Generalitat i Ajuntament amb l’objectiu de convertir el patrimoni històric de la ciutat en una de les seves principals activitats econòmiques.

El Pla de Foment Turístic s’estructura a partir de tres eixos:

. Patrimoni cultural, que va des de Roma al Modernismo, passant per les civilitzacions musulmana, jueva i cristiana.
. El Renaixement, etapa especialment brillant per a la ciutat.
. El riu Ebre, fomentant el coneixement i el respecte al riu, com a recurs clau de la zona.

A partir d’aquests tres capítols, es busca millorar la competitivitat de la zona i la qualitat dels serveis, així com adaptar els recursos turístics actuals a les demandes dels nous turistes i crear-ne de nous.

Les actuacions vinculades al Pla de Foment es complementen amb d’altres relacionades amb la promoció de recursos intangibles de la ciutat, com ara el patrimoni medieval, que inclou la construcció d’un CAT; i la posada en marxa d’una ruta al voltant de la figura del líder carlista Ramon Cabrera.

Back to top button