Empreses

Òxigen per finançar els ERTO del turisme

El Govern ja ha aprovat el mecanisme RED que permet aplicar la nova modalitat d’expedients de regulació d’ocupació a les agències de viatges

Tal com exigia el sector turístic i informàvem a Comunicatur el govern ha activat el mecanisme que recull la nova reforma laboral per ajudar les empreses que necessitin aplicar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació ERTO Red. Els fons creats per a aquests ERTO es podran activar immediatament i permetran exoneracions a les quotes de la Seguretat Social de fins al 40% i prestacions als treballadors.

Es poden acollir les empreses dels sectors que han patit canvis estructurals. Ara com ara només les agències de viatges poden acollir-se a aquest propòsit i ho podran aplicar a partir de l’1 d’abril quan vencin els ERTO subjectes a la modalitat anterior. Una de les claus introduïdes a la reforma laboral per a les empreses que vulguin adherir-se als ERTOs Red és l’obligació de presentar un pla de formació per als treballadors acollits.

La durada màxima d’aquests ERTO serà d’un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

Amb motiu de la guerra a Ucraïna, el govern obre la porta que altres empreses afectades puguin considerar-se beneficiàries del mecanisme, encara que mentre estudien quins sectors compleixen els requisits, l’únic que ho té garantit són les agències de viatges.Articles relacionats

Back to top button