superior

Destinacions

Objectiu: augmentar les reunions internacionals

L’any 2011, Catalunya va acollir més de 4.400 reunions, entre congressos, convencions i incentius, i jornades, en què van participar més d’un milió de delegats.Tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, els mercats internacionals "salven" el turisme de reunions i són, ara per ara, els clients més "buscats".

Segons l’últim “Informe de reunions a Catalunya”, elaborat pel Catalunya Convention Bureau (CCB) per a l’any 2011, Catalunya va acollir més de 4.400 reunions, entre congressos, convencions i incentius, i jornades, en què van participar més d’un milió de delegats.

D’aquests congressos, convencions i incentius, i jornades identificats en l’informe anual del CCB, gairebé la meitat són d’àmbit internacional i han aportat més de la meitat de delegats; la resta es distribueix entre reunions d’àmbit espanyol i d’àmbit català. Precisament, un dels reptes del CCB és “potenciar especialment els mercats internacionals”, tenint en compte la situació d’estancament que està patint la demanda nacional.

Pel que fa als sectors d’activitat majoritaris, els principals són el farmacèutic, tecnològic, acadèmic, mèdic, financer, alimentació i sector públic. Pel que fa a la seu, tot i que més de la meitat de les trobades es fan a hotels, amb 310.000 delegats, les reunions a palaus de congressos (8%) apleguen 403.000 delegats.

Als 4.439 congressos, convencions incentius i jornades que van tenir lloc l’any 2011 a Catalunya, l’informe també contempla més de 2.000 reunions de petit format (menys de 40 delegats i/o d’una durada inferior a 6 hores), que han aplegat més de 119.000 participants.

Dades de l’Spain Convention Bureau

Des de l’Spain Convention Bureau (SCB) també asseguren que és en l’àmbit internacional, especialment l’europeu, allà on les ciutats tenen majors perspectives de creixement.

En el cas d’Espanya, segons les dades de l’informe 2011 de l’SCB, s’hi van celebrar un total de 18.022 reuniones -un 12,3% més que en 2010-, en què van participar gairebé 3,2 milions de persones -un 3,5% menys-, amb una mitjana de 176 persones per reunió. La meitat de les reunions organitzades van ser jornades (55,6%), aplegant el 41,3% dels participants totals; 5.292 van ser convencions i la resta, 2.706, congressos.

La despesa mitjana per persona se situa en 672,53 euros. L’impacte econòmic total d’aquest sector a Espanya suma 5.025,96 milions d’euros, un 31,9% més que l’any anterior. Segons aquest estudi, un turista de reunions gasta entre tres i quatre vegades més que un turista convencional.

[HOME]

Back to top button