superior

Reportatges-antic

L’activitat turística s’estanca a Catalunya el 2008

El mercat turístic català només augmentarà en un 0,2% respecte al 2007, segons l’estudi Índex UAB d’Activitat Turística, a més la desacceleració a Catalunya serà més intensa que a la resta de l’Estat.

COMUNICATUR ha elaborat aquesta informació reproduint les dades i els gràfics que apareixen publicats a l’estudi Índex UAB d’Activitat Turística.

Les previsions per a Catalunya que es desprenen d’aquest estudi dirigit pel doctor en economia Juan Antonio Duro no són gaire positives. L’Índex UAB d’Activitat Turística situa en el 0,2% el creixement del turisme estranger aquest 2008, per sota del creixement d’exercicis anteriors. Segons l’estudi, la maduresa del mercat i la desacceleració econòmica contribuiran en aquest estancament. Els mercats emissors principals, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Bèlgica i Països Baixos, són els que perden força.

L’estancament ja es va detectar l’any 2007, abans d’entrar en el procés de desacceleració econòmica actual, quan el creixement només va ser d’1,4% -més de cinc punts percentuals per sota de l’any anterior- . Per a l’autor de l’estudi aquest fet indicaria que el model turístic català té algun problema.

El resultat de l’estudi marca per a Catalunya unes previsions per al 2008 d’increment en el nombre de turistes estrangers, del 2,7%, combinat amb una reducció de les estades mitjanes de gairebé un 4%.

L’Índex UAB d’Activitat Turística s’ha consolidat com un referent en l’anàlisi de la conjuntura turística a Catalunya i Espanya. Aquests informes es remunten a l’any 2002 i els elabora l’Àrea d’Economia Aplicada i Gestió Empresarial de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB).

L’evolució de les pernoctacions dels turistes estrangers no és satisfactòria. Per mercats emissors, el Regne Unit diu l’estudi que entraria en una “crisi” perquè amb una reculada del 12% aquest 2008 ja acumularia gairebé una baixada del 30% en els dos últims anys.

Com a resultat de la variació de turistes i pernoctacions, les estades mitjanes continuarien el seu patró descendent. L’expectativa per a 2008 és que aquestes es situïn en els 6,9 dies, això és, un 3,7% menys que en 2007, on ja van decréixer un 4,6%.

Segons els mercats els descensos en les estades mitjanes és generalitzat. Dels principals mercats emissors de turistes cap a Catalunya, només els Països Nòrdics experimentarà un creixement de l’estada mitjana, el 3,7%. La resta de mercats importants patiran descensos de prop del 4%, tot i que el Regne Unit, Alemanya i Itàlia empitjorarien aquesta mitjana.

L’estudi de la UAB ofereix també una previsió sobre les despeses dels turistes estrangers. Les dades es refereixen a la despesa real, excloent l’impacte la de la inflació. Els indicadors acumulen un descens del 18,8%des del 2002.

La desacceleració serà menys intensa al conjunt d’Espanya

Les previsions per Espanya són menys accentuades que a Catalunya en quan a estancament de l’activitat. En 2008 es preveu superar els 60 milions de turistes estrangers, un creixement del 2,7%. En aquest cas tots els mercats emissors tindrien un comportament positiu i molt especialment els mercats italià i portuguès.

En el cas espanyol tot i el lleu creixement el 2008 es produirà segons l’estudi una nova reducció de l’1,1% en la despesa per turista real pel que fa al mercat estranger.

Accés a l’Índex UAB d’Activitat Turística 2008

Articles relacionats

Comproveu també
Close
Back to top button