superior

Destinacions

Lloret de Mar, primera destinació de Catalunya

Els turistes generen a Lloret de Mar 430 milions d’euros anuals, més que a comunitats autònomes com Navarra o Aragó. El pla estratègic de turisme 2010-2014 de Lloret situa aquest municipi com la primera destinació de Catalunya en nombre de places i pernoctacions en establiments hotelers, exceptuant la ciutat de Barcelona.

L’estudi apunta que Lloret de Mar és la cinquena destinació d’Espanya en nombre de places hoteleres, més de 30.000. L’any 2009 van arribar a Lloret 1.121.479 turistes que van generar més de 5,7 milions de pernoctacions en establiments hotelers.

El nou Pla estratègic que impulsa l’Ajuntament pretén “reposicionar la destinació i portar a terme un ambiciós projecte de renovació de la destinació per generar noves àrees de desenvolupament d’activitat econòmica i d’atracció d’inversions”.

Rellançar el cicle de vida de Lloret de Mar és l’objectiu. Per als responsables turístics del municipi en els últims deu anys s’ha produït una transformació de destinació de “sol i platja” a destinació “urbana de platja”. Entre els reptes que ha d’afrontar aquesta destinació urbana de platja destaquen: per una banda, reconduir una part de la seva oferta d’allotjament i per l’altra, fer compatibles diversos segments turístics d’èxit, com són el turisme familiar, el turisme esportiu, el turisme d’esdeveniments, el turisme de nit i el turisme de reunions.

El Pla també proposa que Lloret de Mar accedeixi a un Pla de Reconversió de Destinacions Madures, promogut conjuntament per la Secretaría de Estado, la Generalitat de Catalunya i els diferents nivells d’administracions de l’àmbit gironí.

Certificació de Destinació Turística Familiar

Lloret de Mar va rebre el passat 7 de juny la certificació de Destinació Turística Familiar, iniciativa a la qual s’han acollit més de 120 establiments del municipi. La inversió total pública i privada per adaptar els serveis a les famílies ha estat de 150.000 euros.

Entre els establiments que s’han adaptat a les necessitats familiars hi ha un 17% dels allotjaments, el que representa unes 5.000 places; un 15% de restauració; un 22% de comerç; un 27% d’altres activitats turístiques; un 37% de lloguer de cotxes, i un 100% de les oficines de turisme.

Per la seva banda, l’Ajuntament ha engegat una sèrie d’iniciatives com augmentar la seguretat en les platges, incrementar la neteja, instal•lar parcs infantils, i crear serveis de miniclub en les platges.

Back to top button