superior

Entrevistes-antic

Marcel Forns, director general de GEBTA Espanya

El nostre objectiu és liderar el business travel a Espanya, tant en termes de volum de facturació, com en termes d’innovació i models de negoci.

• En què estan esmerçant més esforços en la feina del dia a dia i quins són els seus reptes de futur?

El primer àmbit d’actuació de GEBTA és el coneixement del mercat i del consumidor; som uns grans generadors d’informació que ha de servir fonamentalment per a que nosaltres i les nostres empreses puguem prendre les decisions més encertades. A partir d’ací, la nostra feina abasta des dels aspectes vinculats a les negociacions amb proveïdors, la formació, el disseny de productes diferencials per a les nostres agències, fins al lobbying a Europa, on disposem d’una estructura permanent dedicada a defensar els interessos dels viatgers corporatius i el nostre model de negoci.

Des de fa temps GEBTA és el primer grup de gestió espanyol en terme de facturació. En l’àmbit del business travel representem més del 33% de la quota del mercat i 8 de les nostres 17 agències estan entre les 30 primeres empreses del ranking de vendes d’Espanya. Davant d’aquesta situació, el principal repte al que hem de fer front és el de no abaixar la guàrdia i conformar-nos amb el que ja tenim, per tal de continuar liderant el negoci.

• Quin és el pes dels viatges d’empresa sobre el conjunt del negoci de les AAVV?

Actualment els viatges de negocis representen prop del 30% del total de la facturació de les agències de viatges. Això, traduït a diners suposà uns 4.500 milions d’euros l’any 2007.

• Quina ha estat l’evolució d’aquest tipus de viatges als darrers anys?

En termes de pes, dins el volum de negoci total de les agències de viatges, el business travel ha anat guanyant pes. L’any 2002 només representava el 25% del total de la facturació de les agències. El seu creixement ha estat des d’aleshores superior al que ha experimentat el viatge de lleure.

Quant al model de negoci, el més rellevant és que actualment l’agència ha passat de ser un agent de vendes del proveïdor, a un gestor de compres del client. Això implica un canvi radical en la relació agència-empresa-proveïdor, en el sentit de que s’ha guanyat en transparència, i que els sistemes de retribució també han variat.

• Parli de les perspectives de futur per Espanya i Europa pel que fa als viatges corporatius?

Jo destacaria quatre tendències:

La consolidació dels mercats en torn d’un nombre relativament reduït d’empreses altament especialitzades, moltes agències deixaran el negoci. El manteniment de polítiques de viatges i de pràctiques focalitzades en l’optimització dels costos. L’impacte de les polítiques ambientals i de protecció dels viatgers, i per acabar l’increment del volum dels viatges a l’Àsia.

• Digui el primer que creu que hauria de canviar el sector dels viatges de negocis per ser més competitiu.

Personalment crec que el sector és ja molt competitiu.

• Què ofereix Espanya i Catalunya com a tret distintiu per atreure aquests turistes de negocis? Hi ha amenaces de futur?

Aquesta pregunta té dos possibles lectures. Des d’un punt de vista dels viatges individuals de negocis, els moviments cap a Catalunya i Espanya depenen bàsicament del teixit empresarial existent. En aquest sentit, les amenaces que té Catalunya estan en l’eventual pèrdua de pes empresarial en favor d’altres zones d’Espanya, i per descomptat en una mala estratègia en matèria d’infraestructures. És evident que una cosa porta a l’altre. Si no hi ha dinamisme empresarial el negoci es mou cap a d’altres indrets, i de la mateixa manera, la manca d’infraestructures o una deficient gestió de les mateixes, menen a un progressiu desplaçament de les empreses fóra de Catalunya.

La segona lectura de la pregunta fa referència al que coneixem com a MICE o al negoci de les reunions, incentius, congressos i convencions. En aquest àmbit, la situació i les perspectives de Catalunya i del conjunt d’Espanya són molt bones. En ambdós casos la destinació és molt competitiva des del punt de vista de l’oferta d’equipaments, allotjament i serveis, així com de la mateixa oferta complementària.

Tanmateix, la major amenaça per a Catalunya, com també per moltes Comunitats a Espanya és la pèrdua de connexions amb línies regulars amb ciutats europees, degut al model aeroportuari espanyol. Qui es dedica a aquest món sap molt bé que si s’han de moure grups, és inviable treballar amb companyies de baix cost.

• És important tenir una política de viatges per intentar reduir costos?

Indubtablement. L’aplicació de la política de viatges redueix de mitja un 20% del cost de la partida dels viatges de les empreses. Evidentment tenim exemples de reduccions superiors, de fins a un 60%, quan aquesta política es combina amb tecnologia integrada.

• Moltes gràcies.

Articles relacionats

Back to top button