Els guies de muntanya s’uneixen en una plataforma sindical

El col·lectiu dels guies de muntanya ha fet un pas cap a la sindicalització i han creat una plataforma per defensar drets laborals i lluitar contra el que anomenen intrusisme.

Per començar en aquest front reivindicatiu han signat un acord amb el sindicat UGT que els facilitarà col·laboració i assessorament. El naixement de la plataforma busca aglutinar els prop de 2.500 persones que calculen que exerceixen la professió de guia de muntanya.

Aquesta professió no està regulada i els guies de muntanya volen més seguretat laboral perquè consideren que exerceixen en unes condicions de precarietat. La majoria són treballadors autònoms que estan inscrits com a monitors o animadors i no compten amb cap reconeixement oficial com a guies de muntanya.

En altres països la professió compta amb prestigi i aquí en molts casos treballen com a “falsos autònoms”. A Catalunya hi ha desenes d’empreses que organitzen activitats guiades en espais exteriors. En altres països europeus hi ha costum de demanar el servei d’un guia per fer sortides per la natura.

0 0 0