superior

abajo

Reportatges

Els ciutadans de Barcelona valoren en positiu el turisme

Estan d'acord que recuperar volum de turistes afavoreix la recuperació econòmica

2 de cada 3 barcelonins reconeix que el turisme és beneficiós per a la ciutat i 4 de cada 5 que genera oportunitats econòmiques i de feina per als habitants. El sector turístic és el principal motor de l’economia de Barcelona i així ho consideren el 67% els residents, que li atribueixen ser el sector que genera més riquesa a la seva ciutat.

Les dades de la darrera enquesta de percepció del turisme que elabora periòdicament l’Ajuntament de Barcelona són fins a cert punt sorprenents si es comparen amb la imatge negativa que trasllada la ciutat sobre els efectes perniciosos del Turisme. La seva població, en canvi, associa l’activitat turística amb la recuperació i el 66,9% ho valora com a beneficiós. En aquest sentit, gairebé el 60% de la ciutadania es mostra convençuda que recuperar el volum de turisme previ a la pandèmia afavorirà la recuperació econòmica de la ciutat. A més, majoritàriament els barcelonins declaren que el turisme contribueix positivament al dinamisme cultural i creatiu.

Entre les dades econòmiques vinculades, cal destacar que el 2022 es van signar a Barcelona més de 157.000 contractes de treball al sector turístic, més del 45% d’aquests van ser indefinits, fet que suposa 33 punts percentuals més que l’any 2019. També el passat any va ser el que va registrar la xifra més baixa de persones aturades al sector turístic de Barcelona. Cal remuntar-se a l’any 2007 per trobar una dada tan positiva.

Al costat negatiu de l’enquesta de percepció hi ha la vinculada als problemes de pressió a l’espai públic. Gairebé el 68% dels enquestats atribueixen al turisme la generació d’aquests problemes. El percentatge és encara més gran (74,7%) entre els enquestats que viuen en un barri turístic.

Articles relacionats

Back to top button