superior

abajo

Estudis

El sector turístic manté desigualtat laboral entre homes i dones

Dia Internacional dels Treballadors: Un 51% de les dones han experimentat algun tipus de discriminació de gènere, davant del 34% dels homes

La bretxa de gènere també és present a la indústria turística. El sector no se salva de les actituds i les percepcions discriminatòries per a les dones segons un informe de Turijobs i la Universitat Ramon Llull.

Una enquesta realitzada a 700 persones posa de manifest les diferències entre homes i dones al món laboral del turisme. El sexe femení troba barreres que frenen el seu desenvolupament professional davant dels companys masculins.

Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), les dones a Espanya representen el 60% de la força laboral al sector turístic, però només el 34% dels llocs de lideratge. A més a més, les dones tendeixen a ocupar llocs de treball més precaris i amb salaris més baixos que els homes.

La conciliació familiar i la maternitat també són factors que incrementen la bretxa entre homes i dones. 4 de cada 5 persones que demanen una excedència per cura de familiars són dones

Un 20% menys de salari per a les dones

La desigualtat de gènere també es reflecteix a la bretxa salarial entre ambdós sexes. Segons un estudi realitzat per l’Organització Internacional del Treball (OIT), les dones guanyen de mitjana un 20% menys que els homes al sector turístic.

D’altra banda, a l’Informe sobre desigualtat laboral al sector turístic” del 2018 publicat per Turijobs, un 64% de dones afirmaven haver patit discriminació laboral per raó de gènere en l’entorn laboral. Cinc anys després, el 2023, el nou informe elaborat per Turijobs i la Facultat de Turisme i direcció hotelera IQS (Universitat Ramon Llull) són un 51% de les dones les que afirmen que ho han experimentat. En aquesta mateixa enquesta només el 34% dels homes del sector afirmaven haver patit algun tipus de discriminació.

Informe: Desigualtat laboral al sector turístic”

Articles relacionats

Back to top button