Organismes / Política turística

La Comissió Europea dóna la raó a les agències catalanes sobre la Bolkestein

Els qüestionaments que ACAV i UCAVE van traslladar a la Comissió Europea (CE) sobre la transposició de la Directiva Bolkestein a la normativa catalana tenen fonament. La CE donaria suport, segons les agències, al posicionament que mantenen sobre la definició de viatge combinat i el requisit d’exclusivitat del local dels agents de viatges.

L’Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV) i la Unión Catalana d’Agències de Viatges Emissores (UCAVE) van remetre a la CE el passat mes de desembre dues preguntes parlamentàries al considerar que alguns preceptes de l’adaptació a la normativa catalana contravenien el disposat en la Directiva Bolkestein.

Les agències catalanes informen que la Comissió investigarà l’adaptació a Catalunya dels viatges combinats. Les dues associacions argumenten que “la Generalitat, en contra de l’establert en la Directiva europea, ha adoptat una definició més laxa de viatge combinat que desprotegeix, en part, el consumidor”. Existirien supòsits en els quals la normativa europea es considerada viatge combinat i en la normativa catalana no. El motiu seria que a Catalunya únicament considera “altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament” la restauració i els guies de turisme. La Comissió Europea reitera que no es limiten a aquests serveis, sinó que és molt més ampli.

Segons l’organisme europeu, el requisit d’exclusivitat del local de les agències de viatge tampoc s’hauria d’aplicar amb la nova normativa. La nova Directiva obre la possibilitat de desenvolupar activitats econòmiques diferents en un mateix local, “doncs l’esperit de la Bolkestein és liberalitzador i això podria beneficiar al sector de les agències de viatges al permetre diversificar el seu negoci”. La CE considera que si les autoritats catalanes exigeixen que l’establiment es destini exclusivament a les agències de viatges estarien restringint aquest benefici.

UCAVE i ACAV exigiran a la Generalitat la modificació urgent de la Llei per a la seva adaptació al que estableix la Bolkestein.

Back to top button