Destinacions

Catalunya desestacionalitza el turisme i el redistribueix pel territori

Les dades de balanç turístic dels nou primers mesos de l’any a Catalunya han donat com a resultat 13,9 milions de turistes estrangers, un 3,2% més que en el mateix període de l’any anterior. La despesa de gener a setembre també ha crescut una mica menys, 12.501 milions d’euros, un 2,4% més que l’any passat.

Cada turista estranger que va visitar Catalunya durant els nou primers mesos ha gastat 121 euros diaris, un 2,7% més que al 2014. Per conceptes, entre gener i setembre la despesa ha crescut en allotjament (+10,2%), transport (+9,9%), alimentació (+2,9%) i excursions (+1,3%). Per contra ha baixat en paquet turístic (-13,3%) i restauració (-3,1%).

Pel que fa a les pernoctacions, en el que portem d’any, han pujat un 2,9% en hotels, un 4,5% en càmpings, i un 12,5% en turisme rural. Com a fita destacada d’aquest balanç, els responsables turístics catalans han afirmat que “s’està produint una desestacionalització del turisme, tant pel que fa a l’arribada de turisme estranger com a la despesa que aquest turisme genera”. El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha destacat que “l’afluència del turisme estranger en els cinc primers mesos de l’any corresponents a la temporada baixa s’ha incrementat tres vegades més que en temporada alta”. En aquest sentit Puig ha afirmat que “estem guanyant la lluita per la desestacionalització i la desconcentració, ja que el turisme s’ha repartit per tot Catalunya, més enllà de Barcelona i de les nostres platges. Això ens ha fet créixer per sobre del 10% en turisme interior i de muntanya. Un dels factors claus que han afavorit aquest fet és la creació i la potenciació de productes turístics que beneficien tot el territori i durant tot l’any”.

Una dada que recolza la tendència a la desestacionalització del turisme estranger és que si al 2012 la diferència entre l’afluència en temporada baixa (vuit mesos: de gener a maig i d’octubre a desembre) i en temporada alta (quatre mesos: de juny a setembre) era només d’1,8 punts a favor de la temporada baixa, al 2014 aquesta diferència augmenta fins el 4,4 punts.

Afluència de turistes estrangers per mercat emissor (gener-setembre 2015)
  Turistes % distribució Absoluta Relativa
França 3.980.858 28,6% 353.784 9,8%
Regne Unit 1.522.487 10,9% 67.075 4,6%
Alemanya 1.038.811 7,5% -115.460 -10,0%
Itàlia 962.750 6,9% -79.258 -7,6%
Països Baixos 654.916 4,7% -10.442 -1,6%
Països Nòrdics 611.215 4,4% -5.780 -0,9%
Estats Units 509.170 3,7% 104.814 25,9%
Bèlgica 487.859 3,5% -17.449 -3,5%
Rússia 464.191 3,3% -289.415 -38,4%
Suïssa 346.994 2,5% 25.873 8,1%
Resta d’Europa 1.443.014 10,3% 118.982 9,1%
Resta del món 1.905.221 13,7% 284.949 17,6%
TOTAL 13.917.487 100,0% 437.674 3,2%

Font: Frontur de Turespaña

Despesa de turisme estranger per mercat emissor (gener-setembre 2015)
Despesa total Despesa mitjana en euros
Euros Relativa Diària %Variació interanual
França 1.971.927.041 2,9% 71 -1,8%
Regne Unit 1.183.518.243 8,2% 128 15,4%
Estats Units 989.254.609 8,3% 213 -10,2%
Alemanya 786.909.064 -17,1% 89 -7,7%
Itàlia 638.901.657 -3,9% 114 5,5%
Rússia 618.843.605 -39,9% 134 -3,6%
Països Nòrdics 610.975.682 5,2% 165 8,5%
Països Baixos 497.171.301 -4,0% 78 -0,9%
Bèlgica 347.283.413 -8,8% 75 -3,6%
Suïssa 293.662.502 9,6% 130 -0,3%
Resta del món 4.563.348.461 17,2% 176 3,6%
TOTAL 12.501.795.579 2,4% 121 2,7%

Font: Egatur de Turespaña

Articles relacionats

Back to top button