superior

AllotjamentEstudis

Catalunya accelera el ritme de creixement del turisme

Les dades de tendència acumulades dels darrers 12 mesos denoten per a Catalunya una acceleració del ritme de creixement en l’arribada de turistes estrangers de primera destinació (+4,9%) i despesa total (+5,6%).

Malgrat això, en comparativa amb el conjunt de l’Estat, la tendència al creixement de les arribades i la despesa és menys intensa a Catalunya. En aquest bon comportament cal sumar que els primers dos mesos de 2016 els aeroports catalans han rebut en conjunt 1,9 milions de passatgers de vols internacionals, un 17,1% més que un any enrere. En aquest cas el 64,7% de les arribades ha estat en companyies de baix cost i el 35,3% restant, a través de companyies tradicionals.

Aquest creixement fa que a escala estatal, Catalunya ha estat una de les destinacions líders d’entrada de passatgers per via aèria. Sobretot per les arribades en companyies de baix cost (1,2 milions) que fan que Catalunya ocupi la primera posició del lowcost aeri a l’estat concentrant el 30,3%. Pel que fa a les companyies tradicionals, Catalunya, s’ha situat en tercera posició, amb quasi 658.000 entrades i una quota del 14,4% sobre el total estatal. Els desplaçaments han augmentat un 10,2% respecte d’un any enrere.

Ocupació hotelera

Els dos primers mesos de l’any, els establiments hotelers catalans han registrat nous rècords d’afluència, amb 1,8 milions de viatgers, un 12% més que un any abans, i 4,2 milions de pernoctacions i un increment interanual del 13%. L’estada mitjana ha estat de 2,3 pernoctacions per viatger, similar a la registrada un any enrere.

El mercat estranger és qui ha generat el major percentatge d’afluència, un 54,3% dels viatgers i un 62,4% de les pernoctacions totals en hotels. La rendibilitat hotelera acumulada dels dos primers mesos s’eleva a 94,3 euros per habitació ocupada, un 19% més que un any enrere, i 47,2 euros per habitació disponible, amb un increment interanual del 31,2%.

Ocupació Extrahotelera

Els dos primers mesos de l’any, els establiments extra hotelers catalans han rebut en conjunt 213.327 viatgers i 693.951 pernoctacions, registrant increments d’afluència respecte d’un any enrere (+12,9% i +13,3%, respectivament). L’estada mitjana ha estat molt poc per sobre de la registrada un any enrere (3,3 pernoctacions/viatger, enfront de 3,2 d’un any enrere).

S’aprecia un creixement generalitzat del flux en les diferents modalitats d’allotjament respecte dels dos primers mesos de 2015. Els increments més intensos s’han generat en els càmpings i establiments de turisme rural pel que fa als viatgers, i en els establiments de turisme rural i apartaments turístics, quant a les pernoctacions. Els càmpings han estat els establiments amb major quota d’afluència de viatgers (36,1% del total) i els apartaments turístics, la major quota de pernoctacions (49,6%). Es detecta un augment generalitzat de l’afluència per mercats d’origen, i el turisme resident de la resta de l’Estat és el que creix amb més intensitat.

Concretament els càmpings catalans han allotjat 76.905 viatgers, un 17,9% més que els dos primers mesos de 2015. S’han realitzat 186.352 pernoctacions, un 5% més en termes interanuals. Catalunya ha estat la primera destinació de viatgers i quarta de pernoctacions a nivell d’Espanya en càmpings (28,8% i 9% del total, respectivament).

Per la seva banda els establiments de turisme rural han registrat rècords d’afluència en els dos primers mesos de l’any. Han rebut 38.738 viatgers i 85.030 pernoctacions, un 16,5% i un 20,9% més que un any abans, respectivament.

Els apartaments turístics de Catalunya també han obtingut rècords en el flux, amb 65.991 viatgers i 344.438 pernoctacions, i creixements interanuals del 8,8% i 17,4%, respectivament.

Aquestes són dades recollides per l’Observatori d’Empresa i Ocupació de Catalunya en els seus informes mensuals.

Articles relacionats

Back to top button