superior

Destinacions

Volen canviar la denominació de la marca Costa del Garraf per Costa de Barcelona

La Diputació de Barcelona està impulsant el canvi de nom de la marca turística Costa del Garraf, que integren el Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, sota la denominació de Costa de Barcelona, a la qual s’afegiria el lema “Mar, Modernisme & Penedès”.

Segons l’estudi realitzat per una consultora especialitzada en màrqueting turístic, a instàncies de la Delegació de Turisme de la Diputació, el nom Barcelona oferiria una millor projecció internacional atès que l’actual “no compleix les expectatives comunicatives per a les quals va ser creada en el seu moment”. Tot indica que aquesta proposta seria ben rebuda pels tres Consorcis de Turisme que integren la marca Costa del Garraf (Garraf, Alt Penedès i el Baix Llobregat), que tenen previst aprovar aquest canvi de nom en les seves respectives assemblees generals.

Malgrat això, la nova marca ve acompanyada de certa polèmica. Segons informa el diari El Punt, alguns sectors del Penedès no s’acabarien d’identificar amb la nova denominació i reivindicarien aparèixer en el nom definitiu. També caldrà veure com encaixa el sector turístic del Maresme una fórmula que coincideix amb la seva denominació turística: Costa de Barcelona – Maresme.

Una altra “Costa de Barcelona” en el mapa turístic català

Recentment gestors turístics de la comarca del Maresme, empresaris i administracions van fer un pas important en canviar el nom de la seva marca turística. El procés, impulsat pels empresaris de l’Alt Maresme, va ser qualificat de modèlic perquè suposava una aposta conjunta del sector públic i privat. En aquest sentit, cal destacar el Consorci de Promoció Turística del Maresme, responsable de les accions de promoció d’aquest territori i de la marca Costa de Barcelona Maresme, que ha esdevingut un referent a Catalunya en l’àmbit local pel que fa a la coordinació públic-privada en turisme. La irrupció d’una nova Costa de Barcelona en el mapa turístic català obre un interrogant en quant a l’ordenació de les marques i a les possibles distorsions que generaria.

Val a dir que la denominació Costa del Garraf és una de les 10 marques turístiques que contempla la Direcció General de Turisme a efectes de projecció i promoció de Catalunya en l’àmbit nacional i internacional. En última instància seria la Direcció General la que haurà de pronunciar-se sobre la qüestió i posar ordre sobre aquest assumpte.

Back to top button