Destinacions

Turisme a les Terres de l’Ebre: navegabilitat i sostenibilitat

La potenciació de l’atractiu turístic de les Terres de l’Ebre passa per enfortir la seva oferta vinculada al riu, amb la navegabilitat com un dels primers exponents i la preservació del medi, permetent el desenvolupament turístic i econòmic de manera sostenible.

La navegabilitat del riu Ebre encara és l’assignatura pendent per al turisme a les Terres de l’Ebre. S’han realitzat estudis, impulsat projectes, invertit quantitats importants de diners, etc però hores d’ara l’explotació d’aquesta activitat no és del tot reeixida. La intenció és crear una oferta turística de navegació fluvial recuperant la seva importància com a eix vertebrador del territori, al mateix temps que es vincula amb d’altres productes turístics com ara la cultura, l’esport i la natura.

El riu Ebre va registrar unes 20.000 navegacions durant el 2008 i podrien aconseguir-ne més de 100.000 en els pròxims deu anys. Aquest és un dels objectius que algunes veus del territori demanen obertament. L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) està treballant per rellançar la navegabilitat del riu. La seva directora, Genoveva Margalef, va presentar recentment una proposta ja estructurada per recórrer en piragua 14 etapes els 150 km de l’Ebre català. Margalef ha demanat públicament el traspàs de competències per poder gestionar millor el tram català del riu i superar la complexitat del marc normatiu actual.

En paral•lel a l’explotació del territori com a recurs turístic les Terres de l’Ebre han encetat el debat per ser reserva mundial de la biosfera. Es preveu que en dos anys la Unesco faci la declaració oficial. Aquest segell només el té a Catalunya el Montseny. Des de l’administració catalana és vol deixar clar que aquesta designació de la Unesco “no significa més restriccions ambientals, sinó aprofitar-les per donar valor afegit als nostres productes”. La marca de reserva de la biosfera ha de fer compatible la preservació del medi amb el desenvolupament econòmic sostenible.

Back to top button