superior

Estudis

La Shopping Line de Barcelona, cas d’estudi de l’Informe mundial de l’OMT sobre turisme de compres

El turisme de compres ha sorgit com a component cada vegada més important de l’experiència de viatjar, bé com a motivació principal o bé com una de les activitats principals realitzades pels turistes a les destinacions. L’Informe mundial sobre el turisme de compres, presentat fa uns dies per l’OMT, analitza les tendències més recents del turisme de compres i aporta detalls sobre els principals factors de l’èxit de les destinacions l’objectiu de les quals és desenvolupar aquest segment. El document conclou que “cal maximitzar els beneficis del turisme de compres per a tots els agents de la destinació”.

Durant la presentació de l’Informe, el secretari general de l’OMT, Taleb Rifai, va dir: “pocs sectors poden presumir del seu poder per impulsar el creixement i crear ocupació com el turisme i les compres. Si s’aprofiten conjuntament, poden exercir una influència immensa en la marca i en el posicionament d’una destinació”. Rifai va afegir que “l’Informe també mostra la manera en què la col·laboració público-privada pot canalitzar els innombrables efectes positius d’aquest segment del turisme”.

El Global Report on Shopping Tourism de l’OMT ofereix una sèrie de directrius pràctiques i principis per totes les destinacions interessades a promoure el turisme de compres, com a factor motivador del viatge, així com el comportament del sector en els mercats emergents. L’Informe inclou també una àmplia gamma de casos pràctics. Entre els casos d’estudi es troben les ciutats de Nova York, Londres, Barcelona i Venècia.

En l’exemple de la capital catalana, l’estudi analitza la Shopping Line, producte turístic llançat en 1999: 5 quilòmetres amb les principals marques nacionals i internacionals, que inclou a més de botigues, algunes de les principals icones de la ciutat. Segons les enquestes, la puntuació que d’aquest producte fan els 7 milions de turistes que visiten Barcelona anualment és de 8,4 sobre 10. L’Informe assegura que l’èxit es deu a “la implicació de les botigues i els professionals que han posat Barcelona al mapa com una de les principals destinacions mundials de compres”.

En el marc del projecte Ciutats de l’OMT, l’Informe analitza les conseqüències econòmiques del turisme de compres i ofereix una visió general de les estratègies i prioritats utilitzades pels interessats en el turisme per tal d’impulsar el creixement sostenible i la diferenciació de l’oferta turística de les destinacions.

L’Informe és el vuitè volum de la sèrie AM Reports (informes dels Membres Afiliats), que tracta àmbits crucials per al sector del turisme en relació amb la col·laboració i les aliances entre els sectors públic i privat.

Articles relacionats

Back to top button