superior

abajo

Destinacions

Els taxistes de Lleida col·laboren en la promoció turística

Els taxis de Lleida col•laboraran en la difusió de l’oferta turística de la ciutat gràcies al conveni signat per Turisme de Lleida i la Cooperativa Tele Radio Taxi Lleida SCCL.

El conveni estableix que es facilitarà material informatiu turístic als professionals del servei de taxi per tal que el taxistes en puguin fer difusió entre els seus clients forans.

Des de Turisme de Lleida també hi ha el compromís d’informar a la Cooperativa dels taxistes de l’agenda d’esdeveniments previstos a Lleida per tal que els membres de la cooperativa disposin de la informació necessària perquè es procedeixi a adaptar els serveis a les puntes de demanda generada pels esdeveniments.

La cooperativa del taxi es compromet a informar i impulsar conjuntament amb la Turisme de Lleida programes de formació continuada amb una clara vocació d’atenció al client, difondre entre els seus associats les activitats d’aquest conveni i facilitar l’assistència dels conductors de taxi a les activitats de formació organitzades per Turisme de Lleida.

[HOME]

Back to top button