Organismes / Política turística

Taula del Turisme de Catalunya, nou model de governança?

Un centenar de professionals del sector turístic català formen part de la nova Taula del Turisme de Catalunya. Són professionals d’àmbits diversos com ara institucions, associacions, món acadèmic i universitari, etc.

En el marc de l’acte de constitució d’aquest nou ens i dirigint-se a aquests professionals, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha dit que tots ells “passen a ser codirectors i a coliderar les polítiques turístiques de Catalunya. Ja som prou madurs per incorporar el sector en la governança del país i dibuixar un nou model de codirecció”.

Aquesta eina neix com a instrument de diàleg permanent amb el sector, on tots els agents que incideixen en l’activitat turística de Catalunya participaran de forma estable i permanent. “El nostre propòsit és demostrar que aquesta multiplicitat d’actors d’un mateix sector, si estan ben alineats i ben coordinats, pot funcionar. Per aspirar a l’excel•lència cal sumar sinèrgies”, ha explicat Puig.

Una de les primeres funcions de la Taula de Turisme serà treballar i vetllar per la implementació del Pla Estratègic del Turisme i del Pla de Màrqueting, “dos dels instruments clau pel futur del sector a Catalunya”.

El Consell i les comissions sectorials són els òrgans de la Taula del Turisme. Inicialment s’han establert quatre comissions sectorials en què participen el centenar de professionals del sector turístic català: Ordenació (racionalització normativa); Programació (creació de producte i impulsar l’enfortiment del teixit empresarial); Coneixement i Estratègia (formació, innovació, investigació i anàlisi turístiques), i Qualitat i Innovació (implantació i desplegament del sistema de qualitat turística).

[HOME]

Back to top button