superior

Destinacions

Els barcelonins decidiran el model turístic que volen per a la ciutat

La ciutat de Barcelona sembla que està experimentant una lleugera davallada com a destinació turística, que s’aguditza en les comparacions amb els creixements constants viscuts als darrers 15 anys.

Per redreçar la situació, i pensant en l’horitzó de 2015, l’Ajuntament ha dissenyat un Pla Estratègic del Turisme, en què vol “implicar tots els ciutadans”, mitjançant una web des de la qual els barcelonins podran opinar i fer propostes perquè el model turístic s’adapti "al model sostenible de ciutat en tots els aspectes".

Les propostes emeses des dels barris amb un major impacte del turisme rebran una “atenció especial”. Aquest pla, que no té encara una assignació pressupostària, comptarà amb un consell directiu encarregat d’elaborar-lo, un comitè tècnic permanent i l’assessorament i participació d’experts en el sector.

Segons l’alcalde Jordi Hereu, s’està fent una anàlisi i diagnosi de la situació actual en què “dissenyarem escenaris de futur i establirem quin turisme s’ha d’impulsar en el futur”. L’objectiu sembla, però, ja definit ja que es pretén que el turisme a Barcelona sigui sostenible econòmicament, socialment i medioambientalment. En cas d’haver de posar a la balança qualitat i quantitat, l’alcalde ho té clar: “sempre primarà la qualitat”.

Tot i aquesta mesura de xoc, la situació actual sembla no preocupar en excés els representants del sector. Tal com van fer els hotelers barcelonins ara fa uns dies (vegeu article Barcelona no percep cap crisi en el sector turístic), el consorci Turisme de Barcelona també considera que la situació és diferent però no per això negativa.

El seu director general, Pere Duran, preveu que enlloc dels creixements del 14% en les pernoctacions, “als quals estàvem acostumats durant els darrers 15 anys, haurem d’acostumar-nos a percentatges d’augment d‘entre el 3 i el 5% anual”.

Segons el president de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, en els primers sis mesos de l’any no s’ha percebut la crisi ja que els hotels han gaudit d’ocupacions "a nivells molt semblants als de 2007". En aquest període, Barcelona va rebre 3,4 milions de turistes que van generar 6,3 milions de pernoctacions, xifres que Gaspart “signaria perquè es mantinguessin aquest 2008 i en 2009". Lluny de caure en el pessimisme, l’empresari hoteler ha definit la situació de “normal” en qualsevol ciutat d’èxit.

Back to top button