superior

Fires i Congressos

El turisme de reunions reclama més atenció

Set associacions s’han unit per crear el Fòrum de la Indústria Espanyola de Reunions i Esdeveniments amb l’objectiu de treballar de manera conjunta per aconseguir actuar com a únic interlocutor davant l’administració i que es defensin els interessos i necessitats dels seus associats.

Les set associacions que s’han unit són l’AFE, l’APCE, DMC, ICCA, MPI, OPC Espanya i SITE Spain. Algunes de les primeres línies d’actuació són l’ordenació jurídica per evitar traves legals amb 17 lleis diferents; la professionalització del sector; un creixement sostenible i fomentar una aliança público-privada.

D’entre les mesures que es duran a terme està l’elaboració d’un pla estratègic per al desenvolupament del sector de reunions, s’establiran esdeveniments per l’intercanvi d’informació entre les associacions que formen el Fòrum i es promocionarà el sector.

Des de l’associació DMC, s’ha assegurat que és el sector amb menys ajut per part dels governs i que hauria d’haver un canvi per part dels polítics i fomentar aquest tipus de turisme.

Des del nou Fòrum s’ha reclamat un sistema eficaç de contabilització ja que actualment no es coneix amb exactitud l’abast d’aquest sector, així com campanyes de promoció diferenciades perquè en l’actualitat el turisme de negocis s’inclou en el de "sol i platja".

S’estima que en 2011, el turisme de congressos va tenir un impacte de 5.000 milions d’euros mentre que el sector de fires va arribar als 7.000 milions d’euros./Ag. EP

[HOME]

Back to top button