superior

AllotjamentEmpreses

Competència desmunta la proposta de regulació d’allotjaments catalans

L’Autoritat Catalana de la Competència ha emès un informe demolidor sobre el decret de reglament de turisme de Catalunya que està a punt d’aprovar-se. Ha analitzat el projecte i ha realitzat unes consideracions que cauen com un gerro d’aigua freda sobre l’objectiu de la nova normativa. L’Autoritat afirma que “no respecta els principis d’una bona regulació econòmica afavoridora de la competència”.

Entre les consideracions generals que realitza destaca l’esforç que ha fet la direcció general de Turisme catalana per reduir la dispersió normativa sobre allotjament però seguidament afirma que “no dóna resposta satisfactòria a les necessitats de simplificació i flexibilització al règim al qual es troba sotmesa l’activitat turística a Catalunya”. En aquest sentit considera que “s’imposa uns elevadíssims requisits tècnics i serveis mínims per a l’exercici de l’activitat” i que “es tracta d’una norma de difícil verificació dels seu compliment per part de l’administració”.

Capítol a banda reben en l’informe la intenció de la Generalitat de regular les habitacions particulars i el lloguer de vivendes. L’Autoritat de la Competència s’alinea amb el col·lectiu d’amfitrions d’Airbnb que critiquen l’intent d’assimilar la seva activitat particular a la d’empresaris turístics. Competència considera que aquest projecte equipara el lloguer d’habitatges i habitacions individuals particulars a l’oferta turística tradicional i la sotmet al mateix règim. A més, creu que la Generalitat estableix nombroses limitacions i condicionants per realitzar-la sense que s’explicitin els motius. Com a conclusió l’informe diu que “aquesta oferta d’allotjament requereix d’una regulació flexible i que no resulta apropiat aplicar-li els paràmetres de la regulació tradicional”.

Un altre punt que dispara a la línia de flotació de la política turística de la Generalitat de Catalunya i de la qual ha fet bandera es refereix a l’obligatorietat de fer constar el número de Registre de Turisme en qualsevol publicitat i comunicació de l’establiment. Justament la Generalitat vol exportar aquest model com exemple i com a forma de detectar l’oferta il·legal. En virtut d’aquesta obligació ja s’han incoat expedients sancionadors i és l’arma més forta que té l’administració per perseguir l’intrusisme. Doncs sobre aquest aspecte l’Autoritat de la Competència és contundent: l’obligació de fer constar la classificació i identificació dels serveis turístics en tota publicitat i documentació “resulta un requisit que no es pot qualificar de necessari, no es troba cap justificació”. I per això recomana que el projecte reconsideri aquesta obligació.

Per últim, l’informe de competència també dedica uns comentaris sobre la regulació de les agències de viatges i els guies turístics. Sobre els agents de viatges critica per no justificada la reserva d’activitat d’organitzar i comercialitzar viatges combinats, demana eliminar el requisit de disposar d’un local d’atenció presencial i vol que es justifiqui les necessitats mínimes d’assegurances. Sobre l’activitat dels guies de turisme, Competència considera imprescindible “aprofundir en la liberalització dels serveis de guia de turisme a Catalunya”.

Articles relacionats

Back to top button