superior

Destinacions

Catalunya, destinació de turisme de reunions

Segons l’Informe de Medició del Turisme de Reunions a Espanya, Catalunya és la primera destinació de l’Estat espanyol en turisme de reunions, tant pel que fa a nombre de participants com de reunions.

Pendent encara de tancar-se el balanç de l’any 2010, Catalunya hauria acollit l’any passat més de 5.500 reunions, entre corporate (44%), jornades (42%) i congressos (14%), i més d’un milió de participants. S’estima que l’impacte econòmic que generaria aquest sector a Catalunya superaria els 1.300 milions d’euros.

D’aquestes trobades, el 29% són d’àmbit internacional; 31%, d’àmbit espanyol; i el 40%, d’àmbit català. Els sectors d’activitat majoritaris han estat l’econòmic, el mèdic-sanitari, el cultural, el públic, el científic-tecnològic i l’universitari.

Els turistes de negocis que arriben a Catalunya procedeixen principalment de la resta d’Espanya, França, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia i Estats Units i l’activitat de reunions es concentra en els mesos de primavera i de tardor.

Pel que fa al seu perfil, el turista de reunions acostuma a allotjar-se en hotels, especialment de quatre estrelles, i d’entre les activitats complementàries més sol•licitades destaquen activitats a l’aire lliure, gastronòmiques, culturals, el shopping i les esportives. La despesa mitjana diària del turista de reunions dobla la d’un turista vacacional.

Back to top button