superior

TT.OO. AA.VV.

Catalunya aprova una nova reglamentació per a les agències de viatge

El Govern català ha aprovat una modificació del Decret d’agències de viatge per liberalitzar el sector. Segons la Generalitat, els canvis són per afavorir la intermediació turística i l’exercici d’aquesta activitat a Catalunya.

A partir d’ara l’agent de viatges podrà ser tant una persona física com jurídica i no estarà obligada a dedicar-se en exclusiva a l’activitat de mediació o a l’organització de serveis turístics. Segons el comunicat oficial del Govern català “s’elimina la classificació dels agents de viatges, que restringia la lliure prestació dels serveis” i en conseqüència, “qualsevol agent de viatges podrà elaborar i organitzar tota mena de serveis i viatges combinats, tant per vendre-ho a altres agents de viatges com de forma directa als usuaris o consumidors”.

Els nous canvis estan forçats per l’obligació d’adaptar l’ordenament turístic a la Directiva de Serveis en el Mercat Interior.“Suprimeix restriccions que contenia la regulació anterior i la simplificació dels tràmits administratius per iniciar l’activitat”, afirma el Govern. Aquest nou Decret, afegeixen, “proporciona un escenari econòmic i jurídic flexible i amb menys càrregues administratives i facilita la capacitat d’ampliar el negoci dels professionals i les empreses del ram”.

La nova reglamentació facilitarà l’activitat als agents de viatges, que simplifica i facilita l’inici i l’exercici de l’activitat. “Gràcies a la supressió de les restriccions per exercir l’activitat que contenia la regulació anterior i al procediment d’inscripció” de l’agent al Registre de Turisme de Catalunya amb una simple declaració responsable ja es pot iniciar l’activitat, aclareix la Generalitat.

La normativa estableix tres modalitats de garantia: individual, col•lectiva i per a cada viatge combinat. L’import de la garantia individual es determina pel volum de negoci i no pel nombre de sucursals com fins ara.

Per al Govern el text normatiu aprovat “contribuirà a la dinamització turística del territori, ja que facilita als emprenedors l’accés a l’activitat d’intermediació turística i a la creació del producte turístic a partir de l’oferta i dels recursos turístics existents al país”.

[HOME]

Back to top button