Organismes / Política turística

Apujar l’IBI o traspassar l’IVA, alternatives a la taxa turística

El Conseller Josep Huguet i el diputat del PP, Rafael Luna, han debatut al Parlament de Catalunya sobre finançament turístic i inversió de la Generalitat en matèria de turisme. En la sessió plenària del passat 14 de juliol, Huguet ha proposat incrementar l’IBI (Impost Béns Immobles) o traspassar una part de l’IVA recaptat als municipis com alternativa a la generalització d’una taxa turística.

Rafael Luna ha criticat que el Govern català només porta invertit el 26,79% del pressupost destinat a turisme, i pel que fa a obligacions reconegudes, a data del mes de maig, el percentatge és encara menor, 20,31%. Huguet ha justificat que no sempre tots els diners que es posen a disposició del turisme es poden exhaurir. Ha posat com exemple el cas dels ajuts Pladetur que estan en procés de valoració de les propostes presentades i no pot dir que el 100% de les empreses acompleixin els requisits. Malgrat tot, el Conseller ha assegurat que el pressupost destinat al sector privat no es reduirà. També ha afirmat que en quant a campanyes de promoció, enguany s’han incrementat significativament els recursos. Luna ha aplaudit la iniciativa d’apostar pels turistes espanyols, un mercat de proximitat que el PP considera clau.

Sobre la taxa turística, el Partit Popular de Catalunya ha anunciat que presentarà una moció en contra de la seva creació per part de la Generalitat i perquè s’estudiï la possibilitat d’abaixar l’IVA del turisme. Luna també ha demanat Huguet que aposti amb “valentia” pel turisme de sol i platja que “és el primer client” i representa el 80% de l’activitat del sector.

Huguet ha replicat que el debat de la taxa és recorrent i sempre s’ha mostrat contrari a la generalització d’aquesta taxa perquè “tot i que un euro no és res, els turoperadors poden actuar demagògicament per desviar turisme cap altres destinacions, i per això no hi jugaré”. El Conseller, però, sí que creu que alguns municipis concrets, que tenen una sobrecarrega de turistes, puguin incorporar algun tipus de peatge, “és cosa seva”. Amb tot, Huguet ha afirmat que la Generalitat no té instruments per posar taxes municipals perquè el retall de l’Estatut ho impedeix. Com a alternatives de finançament ha proposat revisar a l’alça els IBIs en municipis que tenen segones residències o “traspassar un fragment de l’IVA als municipis que generin més activitat.

Com a detall significatiu comentar que la cambra del Parlament es va buidar de diputats quan va arribar el moment de parlar de turisme.

Back to top button