UCAVE persegueix l’intrusisme a les agències de viatges

La Unió Catalana d’Agències de Viatges Emissores (UCAVE) ha iniciat una campanya dirigida a combatre la proliferació d’empreses il·legals que actuen com agències de viatges.

UCAVE ha detectat un increment del nombre d’empreses que vénen o organitzen viatges de forma il·legal com per exemple locutoris o entitats de diferents tipus. L’associació recomana als usuaris que facin servir un agent titulat que compleixi amb els requisits i garanteixi la venda del viatge.

Una de les actuacions de la campanya ha estat l’enviament de cartes a les empreses irregulars que publiquen ofertes en webs o folletons per tal que es converteixin en agències legals. Segons UCAVE, un 50% han respost positivament a l’oferiment i s’han interessat per obtindre el corresponent títol de llicència d’agent de viatges.

Pel que fa als usuaris UCAVE recorda que utilitzar un agent legalitzat és una manera d’evitar problemes innecessaris.

0 0 0