Reportatges

Turisme i ocupació: un futur millor per a tots

El 27 de setembre es commemora el Dia Mundial del Turisme amb el propòsit de conscienciar la comunitat internacional sobre el valor social, cultural, polític i econòmic del turisme.

El lema d’aquest any 2019, potenciat per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), és «Turisme i ocupació: un futur millor per a tots». La creació i la garantia d’una ocupació equitativa són fonamentals perquè prosperin la inclusió social, la pau i la seguretat. S’ha d’aprofitar plenament el potencial d’aportar treball decent que té cada sector, afirma l’OMT

El turisme és una font principal d’ocupació per la seva naturalesa intensiva en mà d’obra i el significatiu efecte multiplicador que té en l’ocupació en sectors relacionats. Es calcula que un lloc de treball en el sector turístic principal crea al voltant d’1,5 lloc de treball addicional o indirecte en l’economia relacionada amb el turisme. En total, el turisme és responsable d’un de cada deu llocs de treball a tot el món.

Tot i representar el 10% dels llocs de treball en el món el turisme s’infravalora. A més, el sector de l’allotjament i la restauració crea ocupació més ràpidament que la resta de sectors.

L’ocupació en el turisme té diversos reptes com són la globalització i l’aparició de noves tecnologies. Tots dos han suposat el desenvolupament de noves formes d’ocupació que estan transformant ràpidament els processos de producció a tot el món, també el en sector del turisme. En alguns casos suposen noves oportunitats, però també exerceix pressió sobre els programes actuals d’ocupació, benestar social i educació.

Quelcom sobre el que reflexionar el 27 de setembre de 2019 #WTD2019

Articles relacionats

Back to top button