superior

Estudis

Què li passa a Catalunya que té un comportament contrari a totes les destinacions mediterrànies?

Un estudi que analitza l’activitat turística als països mediterranis durant el 2018 mostra com Espanya i Itàlia es comporten com una excepció. La tendència és clarament diferent a la del conjunt de països.

La direcció general de Turisme de Catalunya ha fet aquest treball que mostra com els països amb més afluència de turistes internacionals, França, Grècia i Turquia estan tenint creixements de dos dígits. Catalunya, en canvi, està caient quasi un -2%. La recuperació de la mediterrània oriental podria haver passat factura a Catalunya però no ho ha fet a altres destinacions.

A les conclusions de l’estudi, la direcció general apunta com a factors que expliquen aquest comportament “les diferències de preus entre destinacions, tant pel disseny d’estratègies agressives en la fixació de preus com el resultat de devaluacions monetàries en alguns països no europeus”. També exposa com a factor de l’increment la millora de la connectivitat aèria en algunes destinacions de la conca mediterrània.  Recorda per últim que alguns països mantenen estratègies governamentals que financen el sector turístic com element dinamitzador i multiplicador de la seva economia.

Estudi sobre les destinacions mediterrànies

Articles relacionats

Back to top button