superior

abajo

AAVV i TTOO

Publicat el nou conveni de les agències de viatges 2016-2018

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el nou conveni col·lectiu laboral d’àmbit estatal per a les agències de viatges. D’aquesta manera entra en vigor per als propers tres anys l’acord signat pels representants sindicals i la patronal representada per CEAV.

El conveni ha estat impugnat per la federació empresarial Fetave per haver quedat exclosa de la taula de negociació col·lectiva i pel contingut de l’acord final. L’associació espera que la seva reclamació comporti la suspensió del conveni per decisió judicial, tot i que aquesta opció no sembla molt probable.

El conveni ja és vigent i recull una pujada salarial anual mitjana del 1,33% fins al 2018. Les agències hauran d’abonar als treballadors, abans del 31 de desembre, els endarreriments corresponents a aquest any.

El conveni també inclou una assegurança de vida per als treballadors i un augment econòmic en la pòlissa de l’assegurança d’accidents. A més contempla dies de permís per a consultes i proves mèdiques entre altres motius vinculats a la conciliació de vida familiar i laboral.

La signatura del conveni d’agències de viatges es va realitzar al setembre pel Sindicat Professional de Viatges (SPV), CCOO, UGT i la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV).

Publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Articles relacionats

Back to top button