superior

Organismes / Política turística

Proposta per a pujar l’IVA turístic

L’OCDE reclama a Espanya noves mesures estructurals, entre elles pujar l’IVA del turisme. En el seu informe l’organisme econòmic internacional critica que alguns sectors s’hagin vist beneficiats dels tipus reduïts de l’impost després de la pujada del passat 1 de setembre.

L’estudi, lliurat per l’OCDE al Govern espanyol, fa una referència directa als serveis turístics i al transport. Comenta textualment que “només estan gravats amb el 10%”. Defensa una pujada del tram de l’IVA als béns i serveis que ho tenen reduït per equiparar-lo amb el tipus general.

Per la seva banda, un estudi de Serveis Turístics Heinze Latzke, sobre l’IVA turístic a Europa conclou que el 10% que s’aplica a Espanya és lleugerament inferior a la mitjana europea que és del 10,5%. Als extrems es troben, d’una banda a Luxemburg, aplica un 3%, i per l’altre Dinamarca, amb un 23%. Itàlia o Àustria apliquen un 10% com Espanya i el Regne Unit un 20%. Països com França, Alemanya i Malta apliquen un 7%, Portugal un 6% i Grècia el 6,5%.

Les receptes de l’OCDE més enllà de la pujada de l’IVA inclouen mesures com la proposta d’un contracte laboral únic, la reducció de les indemnitzacions per acomiadament. Per a aquest organisme la recuperació econòmica i financera d’Espanya està encara lluny.

[HOME]

Back to top button