superior

Ara Lleida

La marca “Ara Lleida” canvia d’imatge corporativa

La Diputació de Lleida ha presentat la nova imatge de la marca turística Ara Lleida per donar-li un nou impuls i augmentar el seu reclam. Des de fa 24 anys el Patronat de Turisme de la Diputació treballa la promoció de les comarques de Lleida amb el distintiu.

El 2013 es celebra el vint-i-cinquè aniversari d’aquesta marca, i atenent als estudis de posicionament que aconsellaven potenciar-ne el seu reclam, la Diputació ha iniciat així la promoció i la difusió d’aquesta nova imatge corporativa, que alhora esponsoritza més d’una setantena de clubs i esportistes de les Terres de Lleida.

La nova imatge corporativa s’ha dissenyat en resposta a les conclusions d’un estudi de mercat i de posicionament realitzat per la Diputació de Lleida a gairebé 1.000 enquestats.

Segons informa el Patronat, el concepte de la nova marca sintetitza la diversitat del territori de les comarques lleidatanes, com també dels paisatges, les activitats i els serveis que representa “Ara Lleida”. Volen donar un nou impuls a la marca “Ara Lleida” potenciant la cohesió i la visió global i de conjunt de tota l’oferta turística de la demarcació.

El nou logotip vol ser més integrador, en el que totes les comarques de la demarcació de Lleida estiguin representades. L’objectiu és que tot el territori, des de la plana fins al Pirineu lleidatà se senti identificat amb la nova imatge corporativa, declaren des del Patronat de Turisme.

Explicació del disseny de la nova marca “ara lleida”

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha explicat el concepte de la nova marca “ara lleida”. Sintetitza la diversitat de territoris, de paisatges, d’activitats i de serveis que acullen les comarques de Lleida. Així, la composició de la nova marca suma el lema “ara lleida” sobre una taca de diferents tonalitats per donar lloc a una marca compacta i una presència diferenciadora. La suma de formes i colors, fruit de la sintetització gràfica i cromàtica de les comarques de Lleida, representa les variables temàtiques de tot el territori, tant les del Pirineu com les de la plana de Lleida.

El lema tipogràfic integrat dins del símbol aporta pregnància i reconeixement de la marca. La composició, tant de text com de taca de colors, descriu una diagonal ascendent que dota la marca d’un esperit positiu.

La implementació de la nova marca es farà de manera progressiva en la mesura en què es facin les noves accions promocionals. L’empresa lleidatana UOIEA ha realitzat el nou disseny.

[HOME]

Back to top button