superior

DestinacionsEstudis

Molt bona ocupació durant el mes d’agost a l’entorn de Barcelona, especialment en el turisme rural

La Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de Turisme, ha fet públiques les dades dels indicadors d’ocupació turística a l’entorn de Barcelona durant el mes d’agost 2017. Si bé aquestes dades, conegudes amb el nom d’Enquesta Flaix son ja un clàssic, el cert és que enguany s’esperaven amb més atenció donat el tema de les atemptats a Barcelona i Cambrils. El mateix Laboratori fa una nota introductòria parlant del tema i recordant que l’enquesta fa referència a les comarques de Barcelona amb l’excepció del Barcelonès, per la qual cosa la possible afectació dels atemptats és discreta. També vol recordar que la taxa d’ocupació és només un indicador important, però no l’únic.

Hotels
L’ocupació se situa al 86,8%, amb un creixement d’1,2 punts percentuals respecte el 2016.
Destaca l’increment de més de 10 punts de l’Anoia (+18.5 punts percentuals), l’Alt Penedès (+14,8) i el Vallès Oriental (+10,2). El Maresme, que aglutina el 51% de les places hoteleres de l’entorn de Barcelona, gairebé s’ha mantingut igual (+0,4 punts percentuals). El Bages, Garraf i Moianès són les úniques que perden ocupació aquest mes d’agost respecte al mateix mes del 2016. En el cas del Garraf, la pèrdua ha estat de -4,9 punts.
Amb tot, les ocupacions més altes són les del Baix Llobregat, Maresme i Garraf, les tres amb valors superiors al 85%.

Turisme rural
Espectacular augment del turisme rural, amb una ocupació mitjana del 75,1% amb +7,6 punts percentuals respecte a l’agost de 2016.
Per comarques, totes registren creixements interanuals, amb les excepcions del Bages (-4 punts percentuals i Osona (-2,5 pp). Però cal recordar que aquestes dues comarques, al igual que el Vallès Oriental, es veuen afectades per l’incorporació del Moianès com a comarca.
Destaca també el Vallès Oriental, que és recupera dels resultats de juliol i creix 20 punts respecte a l’agost de l’any passat.

Càmpings
Les dades dels càmpings és presenten a nivell de marca turística i no de comarca. Però l’ocupació ha estat bona, amb una ocupació mitjana del 82% i un creixement de 8,5 punts percentuals. El creixement és deu bàsicament a la marca Costa Barcelona, que creix +12 punts, mentre que les altres marques pateixen un lleu descens. Així Paisatges de Barcelona retrocedeix 4,5 pp i Pirineus un 0,2 pp.

Apartaments turístics

També és presenten per marques turístiques i les dades són força semblants a les de l’any passat. L’ocupació va ser del 79,2%, un +0,2 punts percentuals respecte a l’agost de 2016. El creixement més alt és per Paisatges de Barcelona, amb un augment de 3,24 pp.

Accedir al document “Enquesta Flaix d’ocupació turística”

Articles relacionats

Back to top button