superior

Hotels

Més hotels a la ciutat de Barcelona

Barcelona preveu que s’instal•lin fins a 15 nous establiments hotelers en el 2014, que suposaran 1.235 noves habitacions. Més de la meitat dels hotels seran de 4 estrelles i també està previst un de 5 estrelles.

Actualment, la ciutat compta amb 350 hotels amb una oferta que supera les 33.200 habitacions i una capacitat de places que arriba a les 65.000. Durant 2012, la capital catalana ja ha inaugurat 11 establiments hotelers amb 766 habitacions i 1.496 places.

L’increment d’establiments a la capital catalana contrasta amb la situació que està vivint el sector hoteler. Barcelona se situa entre les ciutats europees amb preus més econòmics i la tendència és que no puguin pujar preus a curt termini. Malgrat això cada any es van obrint nous hotels a la ciutat el que segur està comportant una baixada global dels beneficis hotelers. Són les grans fires que acull Barcelona les que estan ajudant a mantenir ocupacions a bon nivell en els establiments de 4 i 5 estrelles.

El Gremi d’Hotels de Barcelona ha detallat que dels nous establiments que obriran a la ciutat en els propers dos anys, un serà de cinc estrelles, vuit de quatre estrelles i la resta de menor categoria.

[HOME]

Back to top button