Estudis

Més d’un 92% de ciutadans creu que el turisme és beneficiós

El turisme és beneficiós i a més és un sector que aporta riquesa. Les enquestes són tossudes i els resultats del nou Informe Òmnibus de la primavera 2019 efectuat per la Diputació de Barcelona a través del LabTurisme ho demostren. Per molt que el turisme es critiqui i es vegi com un problema per una part de la població, l’informe “L’opinió ciutadana sobre el turisme a l’entorn de Barcelona” manté uns altíssims índex d’acceptació de l’activitat turística.

És cert que la ciutat de Barcelona queda fora d’aquestes enquestes, però també ho és que la Diputació cada cop està aconseguint més que el turisme es reparteixi per altres comarques de la demarcació. I el resultat és que la consideració d’activitat beneficiosa no baixa del 91’6% des de la tardor del 2017. I la importància del turisme com sector que aporta riquesa ha tornat a pujar fins a un 19,3% i recuperant-se així de la xifra més baixa des de la primavera del 17,que va ser un 18,4 a la tardor del 2018.

Les principals dades d’aquest Informe Òmnibus primavera 2019 són:

  • El sector que aporta més riquesa a la seva comarca és la indústria (27%), seguit pel turisme (19,3%) i el comerç, ja a molta distància (6,6%).
  • En alguns casos, el turisme queda per sobra de la indústria:
   – Joves relacionats amb el turisme (30,1% vs 14,8%).
   – Persones que s’han relacionat amb turistes (27,1% vs 24,6%).
   – Persones que viuen en municipis de 100.000 a 500.000 habitants (22,4% vs 20,1%).
  • El més positiu del turisme és l’aportació econòmica (58,6%) seguit perquè coneixen el territori (10,1%) i l’intercanvi cultural (9,5%).
  • El més negatiu del turisme és l’aglomeració i/o superpoblació (21,1%), seguit pel turisme de borratxera / festa (13,1%) i l’incivisme i/o mala educació (10,5%).
  • Un 90,6% està d’acord en que s’ha de continuar fomentant el turisme i un 70,5% creu que a la seva comarca s’hauria d’atraure més turistes.
  • Un 63’9% creu que el turisme limita les activitats i l’espai públic de la gent que viu aquí i un 70,1% creu que s’està arribant al límit de la capacitat d’absorbir turisme. Hi estan més d’acord a més proximitat a la ciutat de Barcelona.

Montserrat i Sitges són els més assenyalats com a llocs turístics
Com és tradicional, l’enquesta també s’ocupa dels indrets de la província de Barcelona assenyalats com a llocs turístics. El resultat manté a Montserrat com líder, amb un 19%.

Sitges segueix en la segona posició, amb un 12,7% si bé continua baixant (17,4% a la primavera del 2017 i 16,8 a la primavera de 2018).
Molt lluny d’aquests dos tenim Castelldefels (4,2%), el Montseny (2,7%) i Calella (2,6%).

Aquestes dades poden contrastar-se amb la pregunta sobre altres indrets de Catalunya, on trobem la Costa Brava (6,3%) i la Costa Daurada (1,7%).

Vull veure els resultats de l’Informe Òmnibus – primavera 2019

Articles relacionats

Back to top button