superior

Organismes / Política turística

Línia ICO Emprendetur 2012 per a empreses turístiques

El Consell de Ministres ha aprovat engegar ‘ICO Inversió-Emprendetur Empreses Turístiques 2012’. Una línia anunciada el passat mes de juliol, destinada a finançar inversions realitzades per empreses turístiques i dotades amb 266 milions d’euros.

Aquests préstecs formen part del Pla Nacional i Integral de Turisme (PNIT) i van dirigits a finançar inversions realitzades per empreses turístiques o autònoms que desenvolupin la seva activitat dintre del sector turístic: allotjament, restauració, agències de viatges i oferta turística complementària, organitzadors de congressos, i empreses d’intermediació turística.

Segons va explicar la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáez de Santamaría, l’import màxim dels préstecs s’estableix en deu milions d’euros, a amortitzar en 3, 5, 7 o 10 anys, amb opció a períodes de carència. Es podran formalitzar operacions de préstec a càrrec del tram ‘Emprendetur Empreses’ fins al 17 de desembre de 2012.

L’obertura de comercialització al públic del tram de finançament i la relació d’entitats col•laboradores es troba en la pàgina web de l’ICO (www.ico.es).

[HOME]

Back to top button