superior

abajo

Aeri

La Spanair catalana haurà d’esperar

Després de la publicació d’algunes informacions que donaven pràcticament com un fet la compra d’Spanair per inversors catalans, han aparegut les primeres veus que matisen l’operació.

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, no s’ha volgut desentendre de l’operació però sí que ha deixat clar que es tracta d’una decisió empresarial i que, en tot cas, l’Administració facilitaria capital públic de forma indirecte.

Sembla que l’operació està avançada però necessita més inversors. “S’haurà de buscar aliats si no hi ha prou capital català”, ha declarat Huguet. Alguns qualifiquen de globus sonda la informació que dóna per feta la venda. La intencionalitat d’aquesta notícia seria animar a alguns empresaris a aportar part dels diners que resten per completar l’operació.

El conseller Huguet ha obert la porta a l’entrada de capital de països de l’Orient Mitjà. “Farem contactes internacionals per trobar capital addicional” ha comentat Huguet, qui ha confirmat que els països àrabs poden ser una alternativa inversora que permeti ajudar a crear un hub a El Prat.

Back to top button