superior

Destinacions

És el moment ideal per replantejar l’estratègia turística de Barcelona

Les primeres trobades incloses al Pla Estratègic del Turisme de la ciutat de Barcelona conclouen que ara és el moment perfecte per obrir un procés de reflexió ja que la ciutat acredita una notable experiència i creixement com a destinació turística però alhora genera alguns problemes als barcelonins.

Segons ha informat Turisme de Barcelona, a primers d’octubre, més d’un centenar d’intel•lectuals, acadèmics especialitzats en turisme, gestors d’infraestructures, operadors, responsables culturals, empresaris, representants de la societat i regidors municipals, van participar en un total de sis Focus Grups (tècnica d’investigació de mercat), que tenien l’objectiu d’ajudar a identificar les qüestions clau a tractar en el debat sobre la incidència actual del turisme a la ciutat i sobre quin ha de ser el pes que el sector tingui en el futur.

Però tot i aquest procès de reflexió, sembla evidenciar-se entre els responsables de l’administració municipal una generalitzada convicció de que l’aposta pel turisme com un dels grans motors econòmics de Barcelona és exitosa a totes llums. A més es constata la voluntat de seguir apostant per aquest model en el futur tot i fent-hi adaptacions que millorin la seva sostenibilitat i la imatge que els ciutadans en tenen. D’aquí que, al marge de professionals del sector i d’altres àmbits, es vulgui copçar l’opinió de la ciutadania i dels propis turistes mitjançant enquestes, entrevistes o altres mecanismes d’investigació.

El pla, integrat per una fase de diagnòstic que s’extendrà fins al mes de juliol de 2009 i una d’anàlisi de setembre de 2009 a juny de 2010, establirá objectius i accions amb l’horitzó de l’any 2015. El coordinador del Pla és Enric Truñó, que dirigeix un equip de 6 persones, dedicat a aquest objectiu. Però a més es crearà un Consell Directiu plural i representatiu; un Comitè Tècnic, de caire permanent i format pel director general i d’altres membres de Turisme de Barcelona i de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Back to top button