superior

Hotels

Els hotels catalans baixen la seva ocupació més d’un punt

L’ocupació als hotels catalans durant el mes de juliol va ser del 70,13%, 1,07 punts percentuals menys respecte al mateix període de 2007.

El descens d’ocupació es produeix pràcticament al sector hoteler de totes les marques turístiques catalanes tot i que les dades globals de visitants i pernoctacions de Catalunya són lleugerament superiors a les del 2007.

Amb l’excepció de Tarragona, que passa dels 77,3% de 2007 al 79,6% d’enguany, la resta de les províncies catalanes redueixen la seva ocupació. Especialment notable és el descens que experimenten els hotels de Girona que passen del 76,96% al 67,99%; Barcelona veu com la seva ocupació cau més de dos punts fins al 74,98% tot i augmentar el nombre de visitants i de pernoctacions; mentre que els hotels de Lleida tenen un 35,9% de les places ocupades quan, un any enrere, l’ocupació era del 37,41%.

Catalunya és, darrera Balears (86,95%) i Canàries (73,98%), la comunitat amb un percentatge d’ocupació més elevat, fruit de la seva amplia oferta de sol i platja a la Costa Brava i la Costa Daurada, així com de la consolidació de Barcelona com a destinació de turisme urbà vacacional.

L’estudi de conjuntura hotelera de l’INE especifica que els hotels de Catalunya són els que van rebre més visitants el passat mes de juliol (1,7 milions) per davant d’Andalusia (1,6 milions) i Balears (1,3 milions) a més de ser la segona comunitat en nombre de pernoctacions (6, 3 milions), darrera de les Balears (amb prop de 9,2 milions).

A nivell de tot Espanya l’Enquesta de Conjuntura Turística Hotelera, que elabora l’INE, xifra en un 66,21% l’ocupació corresponent a juliol de 2008, gairebé dos punts menys que al juliol de 2007 (68,09%). Tot i això les pernoctacions van augmentar el 0,9% per un total de 34,6 milions.

Evolució als hotels catalans (Juliol 2007 – Juliol 2008)

 
Visitants
Pernoctacions
% Ocupació
 
Jul. 2007
Jul. 2008
Jul. 2007
Jul. 2008
Jul. 2007
Jul. 2008
Catalunya
1.701.137
1.757.413
6.156.718
6.329.031
71,20
70,13
Barcelona
850.291
913.617
2.513.536
2.584.038
74,98
72,15
Girona
449.581
437.080
1.906.024
1.896.932
76,96
67,99
Lleida
78.884
80.263
207.790
203.895
37,41
35,94
Tarragona
322.381
326.453
1.529.367
1.644.166
77,32
79,64

Font: Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IIH) Juliol 2008/Juliol 2007

Back to top button