superior

abajo

Rural

El turisme rural ha tancat l’exercici amb una caiguda del 2%

El turisme rural a Espanya es va estancar en 2012 amb una caiguda d’un 2% en pernoctacions i viatgers. La demanda estrangera està tenint un comportament positiu enfront de la caiguda del consum intern. El sector demana polítiques de suport per a recuperar la demanda nacional i per a atreure a més viatgers internacionals.

El portal Toprural destaca que el turista estranger està registrant un comportament molt favorable. Així des de 2009 quan suposava només el 10% del total de pernoctacions provenien de l’exterior, s’ha passat el 2012 a gairebé una quarta part del total de les pernoctacions. L’actual situació econòmica espanyola influeix de manera molt important en els resultats d’aquest sector, molt depenent del turisme intern que no acaba de recuperar-se.

Els dies de pont han permès un increment de la demanda nacional però fora d’aquests dies assenyalats l’estancament en les reserves ha estat evident. "L’estada mitjana dels estrangers és major que la dels espanyols. Així enfront a una setmana de mitja, els espanyols prefereixen escapades únicament de caps de setmana i ponts i això té un impacte", expliquen des de Toprural.

Aquest comercialitzador d’oferta rural considera necessari afavorir la reserva ‘online’ perquè sigui tan senzilla com la reserva hotelera. "Totes les iniciatives dels governs haurien d’anar orientades a oferir un producte senzill d’entendre i a homogeneïtzar categories i qualificacions perquè el turisme rural sigui fàcil i entenedor pel turista estranger", conclouen des de Toprural.

[HOME]

Back to top button