superior

abajo

Reportatges

El que cal saber de la nova llei d’atenció al client

Multes de fins a 100.000 euros per a les empreses que no compleixin la nova normativa que defensa els usuaris

Els clients ho tindran més senzill per exercir els seus drets i tramitar les seves queixes davant les incidències que generen les empreses. El Govern ja ha aprovat el text de la Llei d’Atenció a la Clientela.

El temps per resoldre les reclamacions es redueix a la meitat. Les empreses tindran de marge 15 dies hàbils, i no els 30 dies de la normativa actual, per solucionar-les. A més, les comunitats autònomes tindran potestat per implantar normes que encara ho rebaixin més si ho consideren.

Un altre dels punts recollits és que les empreses no podran fer esperar els clients més de tres minuts al telèfon. I tampoc no podran destinar exclusivament a robots o màquines per al servei d’atenció a l’usuari. Els clients podran sol·licitar en qualsevol moment que l’atenció la faci una persona.

La llei afecta de manera molt directa les empreses de transport aeri, marítim, autobús i autocar. I amb independència del sector, totes les empreses de més de 250 treballadors o un volum de negoci superior a 50 milions d’euros queden subjectes al seu compliment.

Les sancions considerades lleus arriben fins a 10.000 euros, però en casos greus les multes poden arribar als 100.000 euros. Abans d’entrar en vigor haurà de passar el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats.

Articles relacionats

Back to top button