superior

abajo

Allotjament

El nou Decret de turisme de Catalunya regula nous productes turístics

Després d’un llarg període de tramitació, que es va iniciar l’any 2015, el Govern català ha aprovat el nou Decret del reglament de turisme de Catalunya. En aquesta normativa l’executiu ha regulat i definit l’activitat turística, ha actualitzat els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics i ha eliminat prohibicions “innecessàries” per a afavorir la competitivitat en el sector.

Segons la Generalitat de Catalunya, “el nou Decret simplifica, actualitza i integra en un sol cos normatiu les diferents normatives vigents fins avui en l’àmbit del turisme. D’aquesta manera s’aporta claredat, coherència i una millor interpretació, i per tant, una major seguretat jurídica”. En aquesta normativa s’estableix que els establiments turístics no requereixen de cap habilitació per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, competent en matèria de turisme.

Els denominats ‘allotjaments singulars’ i les ‘llars compartides’ són algunes de les principals novetats. El nou Decret crea la figura dels ‘allotjaments singulars’. Es tracta d’allotjaments que no encaixen sota cap de les modalitats vigents d’allotjament turístic com podrien ser les cabanes als arbres, les barraques de pedra seca entre vinyes, les coves,… Els nous allotjaments, que podran tenir una capacitat màxima de 6 places, no podran ubicar-se en vehicles, aeronaus o embarcacions.

També es permet la figura de la ‘llar compartida’, allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular, i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de 4 usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. S’estableix el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament turístic.

El nou decret també presenta novetats en els allotjaments a l’aire lliure. Estableix una nova regulació per a les àrees d’acollida de les autocaravanes en trànsit. El temps màxim d’estada és de 48 hores. També es passa a identificar les categories dels càmpings de 2 a 5 estrelles.

En el cas de l’habitatge d’ús turístic o del turisme rural també s’incorporen modificacions relacionades amb la capacitat màxima d’aquest tipus d’establiments.

Articles relacionats

Back to top button