superior

Allotjament

Catalunya incorpora una nova regulació als habitatges turístics i limita les llicències a 5 anys

En 263 municipis catalans es necessitarà una llicència urbanística prèvia per una durada determinada. La mesura afecta a uns 100.000 habitatges d’ús turístic

El Govern català ha aprovat un Decret llei que afectarà els pisos turístics que vulguin operar en municipis que pateixen problemes en l’accés a l’habitatge permanent o bé que ja tenen més de 5 habitatges turístics per cada 100 habitants.

En aquestes localitats afectades, 262, els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per recollir expressament la possibilitat d’acollir pisos turístics, justificant que tenen prou sòl per a habitatge permanent i sense sobrepassar els 10 pisos turístics per 100 habitants. Els municipis afectats no podran concedir noves llicències de pisos turístics des de l’entrada en vigor del Decret llei i fins que modifiquin el seu planejament. Vol “evitar que s’incrementin els canvis d’usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l’accés a l’habitatge ja presenta problemes habitualment i també on l’excessiva concentració de pisos turístics comporta problemes de convivència i de gentrificació”.

Extinció de llicencies i cessament de l’activitat als 5 anys

Les noves llicències urbanístiques per a habitatges d’ús turístic tindran una durada de cinc anys renovables, i els propietaris titulars dels pisos turístics existents tindran un marge també de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística o hauran de cessar l’activitat. La Generalitat calcula que aquesta obligació d’obtenir la nova llicència afectarà un total de 95.094 pisos existents en els 262 municipis afectats.

La Generalitat ha explicat que “l’aparició del fenomen dels pisos d’ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d’habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Això és degut al fet que els pisos d’ús turístic no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien d’ús”. Justifiquen la nova llei perquè “la tendència dificulta encara més l’accés de les persones i famílies a una llar habitual en un moment de creixement de la demanda de lloguer i en un context d’increment de la població catalana”.

El llistat de municipis afectats per la nova regulació s’actualitzarà també cada cinc anys. Els 262 municipis afectats pel nou decret Llei són:

Articles relacionats

Back to top button