superior

Allotjament

Barcelona no admet el lloguer d’habitacions turístiques a tota la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha modificat el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) per tal d’introduir la prohibició del lloguer d’habitacions quan a partir del mes d’agost entri en vigor la normativa autonòmica que regula, per primera vegada, aquesta modalitat d’allotjament a Catalunya.

El nou Decret 75/2020 de Turisme de la Generalitat de Catalunya ha incorporat la possibilitat que un resident llogui una habitació a un tercer per 31 dies o menys, en una nova fórmula d’allotjament turístic que anomena “llars compartides”. El consistori barceloní afirma que els darrers mesos ha realitzat “una anàlisi rigorosa de l’impacte” que pot tenir el lloguer d’aquestes habitacions turístiques. Segons l’Ajuntament, “de l’estudi es constata que permetre’n la implantació suposaria un augment desorbitat de l’oferta d’allotjaments turístics a tota la ciutat, especialment a les zones centrals, i més pressió turística al veïnat”.

Concretament calcula que “l’aplicació directa del decret sense establir cap regulació específica implicaria un potencial de 670.000 habitatges que podrien acollir habitacions turístiques només presentant una declaració responsable.”

Avui, segons l’ajuntament, les plataformes d’internet estan mostrant 7.700 anuncis d’habitacions turístiques que suposen unes 14.000 places (la majoria als districtes de l’Eixample i Ciutat Vella).

Però a més de la prohibició de les llars compartides les modificacions del PEUAT també incorpora que al sector nord del districte 22@ no es pugui incrementar l’oferta turística. Des del 2017 aquest sector de la ciutat tenia un tractament específic que permetia “un creixement equilibrat de places turístiques per preservar la vocació productiva de l’àrea i potenciar la implantació d’empreses tecnològiques”.

L’ajuntament valora el seu Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) com un instrument molt útil. “Quatre anys després de l’entrada en vigor, als barris cèntrics hi ha 940 places turístiques menys i l’oferta ha crescut de manera controlada i equilibrada a les zones perifèriques, on les noves activitats esdevenen una oportunitat per al territori”, afirma.

Articles relacionats

Back to top button