Autocar

Barcelona modernitza l’estació d’interconnexió d’autobusos de Fabra i Puig

L’estació de Fabra i Puig s’ha remodelat per consolidar-se com un centre d’interconnexió d’autobusos a la ciutat de Barcelona. L’estació, situada al nord de la ciutat de Barcelona disposa de 15 andanes i registra més de 500 expedicions diàries. Els canvis ja han propiciat un increment de l’índex de satisfacció dels clients.

Des del passat estiu, quan l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A (B:SM) es va fer càrrec de la gestió de l’estació, s’han dut a terme obres de remodelació i dels serveis. També han incorporat canvis en l’organització i funcionament per tal de consolidar-la com un centre integral de serveis de connexió d’autobusos per a la ciutat.

Operen companyies que ofereixen majoritàriament línies de curt i mig recorregut, però també de llarg recorregut com la destinació a Galícia. L’estació també és utilitzada per empreses de transport discrecional. L’Estació Fabra i Puig ha esdevingut un punt neuràlgic del transport a Barcelona, tant per la seva bona ubicació com per la intermodalitat amb d’altres transports un cop arribats a la ciutat, com el metro (L1 Fabra i Puig) i Rodalies Renfe.

L’índex de satisfacció dels viatgers de l’estació ha millorat un 30% després de les reformes realitzades que l’han puntuat amb un 8 sobre 10. L’estació de Fabra i Puig compta amb la seva pròpia pàgina web www.fabraipuig.cat on els usuaris poden trobar informació general de l’estació, conèixer els horaris de les diferents companyies que operen i saber quins serveis s’ofereixen.

[HOME]

Back to top button