Destinacions

12 barris de Barcelona creuen que el turisme és el problema més greu de la ciutat

La preocupació dels veïns de Barcelona pel turisme continua creixent. La percepció que l’activitat turística és un destorb que ha esdevingut problema s’ha incrementat sobretot en els barris més massificats.

Segons l’Enquesta de serveis municipals 2016, el turisme apareix com el segon problema més important per als barcelonins, per davant del transit i només per darrera de l’atur. L’enquesta de 2015 ja va situar el turisme en el quart lloc de les preocupacions, una posició molt significativa ja que en 2014 el percentatge de veïns que ho van elegir com a principal problema eren la meitat. Des de el 2013 ha crescut vuit punts la identificació amb un problema. De fet, fa 10 anys, el turisme no generava cap inquietud entre els ciutadans.

El més preocupant és que enguany en una dotzena de barris el turisme ja ha passat a ser la primera de les preocupacions. L’any 2015 eren només tres els barris. El primer tinent d’alcalde de l’ajuntament, Gerardo Pisarello, s’ha afanyat a destacar que aquesta és “una de les dades més rellevants” d’aquest estudi i que es tracta d’una tendència dels últims tres anys en els barris de la ciutat.

En quart lloc d’aquest rànquing es troba la inseguretat ciutadana, una qüestió molt sensible a les grans ciutats i que també afecta l’activitat turística.

Articles relacionats

Back to top button