DestinacionsEmpreses

Pla espanyol per al Turisme de Compres en 2015

El Govern d’Espanya va presentar recentment el Pla de Turisme de Compres 2015 elaborat conjuntament, i per primera vegada, pels ministeris d’Indústria, Energia i Turisme; Economia i Competitivitat; Hisenda i Administracions Públiques, i Afers Exteriors i Cooperació. Tot això amb l’objectiu d’augmentar la rendibilitat del sector turístic i del comerç interior i que això redundi en una major riquesa i creació d’ocupació.

El Pla comptarà amb un pressupost públic de 2,8 milions d’euros. El pressupost assignat es destinarà a accions tant per estimular i incrementar la demanda en els països emissors de turistes, com per adaptar l’oferta comercial espanyola a les necessitats dels turistes internacionals. A la quantitat esmentada caldrà afegir el pressupost destinat pels diferents ens públics o privats amb els que col·laborarà en el desenvolupament del Pla, que també mobilitzaran recursos addicionals.

Espanya és el tercer receptor de turistes internacionals del món després de l’arribada, el 2013, de 60,6 milions de viatgers no residents, xifra que, a finals de 2014 representava un creixement del 7,4%. Quant a la despesa turística, el nostre país, se situa tan sols per darrere dels Estats Units i l’última dada anual va xifrar en 59.082 milions d’euros aquest indicador que, igual que amb les arribades, millora en els nou primers mesos de 2014. En aquest cas, un 7,3% més.

No obstant, el Govern d’Espanya pretén amb aquest Pla captar turistes amb més poder adquisitiu i considera que és el segment de compres el que té més potencial de contribuir a la millora de la qualitat i la competitivitat d’aquesta activitat econòmica.

El turisme i el comerç són motors de desenvolupament econòmic per al nostre país i es potencien mútuament, així que el Govern ha decidit apostar pel turisme de compres amb els objectius de generar major diversificació motivacional, geogràfica i temporal de la demanda però sobretot augmentar significativament la despesa en destinació i, per tant la rendibilitat de la indústria.

De fet, s’han focalitzat els mercats de major pes i potencial per a Espanya dins d’aquest segment que són, a més de Rússia i els Estats Units, especialment la Xina, Japó, Mèxic i el Brasil. També, per la seva importància en el segment de luxe, encara que el seu volum sigui relativament reduït, s’han de considerar els països del Golf. En aquests mercats, considerats emergents, l’estratègia del Govern serà la d’utilitzar el turisme de compres per posicionar a Espanya com a destinació turística.

Però, serà diferent el full de ruta que s’aplicarà en els mercats madurs en termes turístics, on l’objectiu serà que incorporin el turisme de compres durant la seva estada a Espanya. Aquestes estratègies diferenciades es tradueixen en accions que es realitzaran amb instruments de promoció gestionats per l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña), en col·laboració amb les destinacions i el sector privat.

Dins d’aquesta promoció, Turespaña durà a terme campanyes de comunicació específiques “Shopping in Spain” en els països emissors esmentats i prioritzarà el component de compres a la campanya de publicitat, prevista per al 2015.

Es tracta, a més, d’un Pla dinàmic ja que per al seguiment de les actuacions previstes, es crearà un grup de treball, integrat per tots els agents implicats en l’execució del mateix.

Mesures del Pla

El Pla de Turisme 2015 està compost per 18 mesures integrades en tres eixos: actuacions dirigides a incrementar la notorietat i millorar el posicionament, accions dirigides a facilitar la conversió de l’interès a viatjar a Espanya en viatge efectiu i actuacions sobre l’oferta.

Pel que fa al primer eix, es pretén aprofitar els atributs d’imatge ja associats al nostre país positivament valorats (estil de vida, gastronomia, clima, tracte) per al posicionament competitiu de la nostra destinació, posicionament que caldrà anar completant amb atributs com la seguretat, l’autenticitat, la garantia a més dels horaris d’obertura del comerç, i la varietat i amplitud de l’oferta comercial.

Per a això, s’han d’establir aliances amb actors públics i privats per a la promoció d’Espanya com a destinació de compres, es millorarà la presència d’informació sobre l’oferta a les plataformes en línia, es dissenyarà un APP específica “Shopping in Spain” pensant en el turista cada vegada més digital i es col·laborarà amb empreses espanyoles amb projecció internacional que tinguin presència en mercats emissors.

D’altra banda i per a la millora de la comercialització, el Govern agilitzarà l’expedició de visats implantant el sistema d’externalització de visats en mercats emissors d’Europa de l’Est i Àsia Pacífic, així com afavorint la concessió d’entrades múltiples amb períodes de validesa d’entre 6 mesos i un any en aquells països d’alt potencial turístic per a Espanya.

A més, s’intensificarà la promoció d’Espanya com a destinació turística a través de la xarxa de Consolats d’Espanya, i la relació d’aquests i de les Conselleries Espanyoles de Turisme en els principals països emissors amb les agències i operadors turístics de cada país, amb el fi de posar en comú necessitats i procediments, i agilitzar la interlocució.

Pel que fa a les accions sobre l’oferta, l’estratègia persegueix conèixer el que busquen els turistes que ens visiten, quan ho busquen i com ho busquen. El Govern considera fonamental fer la seva experiència de compres a Espanya el més agradable, fàcil i segura possible per estimular l’increment de les transaccions, del seu valor, aconseguir que repeteixin i que ens recomanin.

Així, s’establiran aliances entre els responsables de l’oferta comercial perquè la informació, l’entorn, el producte, la presentació de l’oferta, l’atenció o el pagament, entre altres aspectes, responguin a les expectatives dels turistes i no constitueixin un motiu de desgrat o una mala experiència.

Dins d’aquesta línia, es promouran les actuacions necessàries de col·laboració entre el sector comercial, les entitats financeres i els sistemes de mitjans de pagament establerts a Espanya, per facilitar la utilització en els establiments comercials de les targetes bancàries més usades en els principals països emissors de turistes.

També, i amb l’objectiu d’agilitzar encara més la gestió de les devolucions d’IVA als turistes extracomunitaris, l’Agència Tributària està estudiant la possibilitat d’implementar un sistema de validació telemàtica de les declaracions, tal com es fa en altres Estats membres que suposaria l’agilització d’aquests tràmits.

D’altra banda, i dins d’aquest eix, Comerç Interior convocarà l’any 2015, a través de la Cambra de Comerç d’Espanya, ajudes per a l’execució de projectes de modernització comercial localitzats en zones de gran afluència turística.

Articles relacionats

Back to top button