Hotels

Límits a la sobreocupació hotelera a Catalunya

La normativa hotelera aprovada recentment a Catalunya regula sobre les habitacions ocupades per 4 persones. Posa límits a les anomenades habitacions quàdruples, que ara hauran de respectar unes condicions concretes.

Un dels aspectes que han generat polèmica en algunes destinacions de costa ha estat l’anomenada sobreocupació d’habitacions d’hotel. Estances que s’omplen amb 4 persones, generalment joves, en condicions de baixa qualitat. Alguns establiments accedien a aquesta pràctica forçats per una demanada bàsicament turoperada i de baix preu.

Per posar ordre, el nou decret d’allotjament turístic català estipula que les habitacions dobles puguin ser d’ús múltiple, ocupades per 3 o 4 persones. Concretament els llits hauran de tenir una amplada mínima de 135 cm i al voltant de cada llit haurà d’haver una espai lliure que permeti la mobilitat. Això impedeix la possibilitat de encabir més llits supletoris de forma desordenada o fins i tot lliteres.

Les habitacions dobles que es converteixin en quàdruples forçarà als clients a compartir en parella els dos llits de 135cm. Per això el decret estipula que la utilització de l’habitació en aquestes condicions ha de ser per petició i aprovació dels clients.

Tant el sector com l’administració han volgut estipular un marc normatiu que reguli clarament aquesta situació, pràctica que no sempre s’ha de considerar en termes negatius. L’acotament de superfícies, espais, banys i mobiliaris per definir aquestes habitacions era una demanada del sector hoteler.

[HOME]

Back to top button