superior

TT.OO. AA.VV.

Les agències demanen una aplicació de la directiva Bolkestein comuna

Dotze associacions d’agències de viatges s’han unit per sol•licitar a les direccions generals de Turisme de les Comunitats Autònomes que traslladin la Directiva Bolkenstein de manera uniforme en el conjunt de l’Estat.

ACAV, UCAVE, AAVFGL, ADETURE, AEDAV, AEDAVE, AGAVI, AMAVE, AVIBA, FAV, FEAAV i UNAV volen que les administracions autonòmiques, que han d’adaptar la directiva europea als seus propis ordenaments, ho facin evitant possibles greuges comparatius entre consumidors de diferents comunitats.

Les agències consideren que aquest moment de readaptació de la normativa pot ser una oportunitat per coordinar a les diferents Administracions en quant a l’ordenació turística i reglamentària del sector de les Agències de Viatges, “acabant amb les incongruències existents fins a la data en la normativa sectorial.

Igualment, les agències pretenen “que les empreses d’intermediació turística que no siguin pròpiament Agències de Viatges tinguin les mateixes garanties per a evitar la desprotecció que pogués patir el consumidor en la compra dels serveis turístics”.

Back to top button